PL EN RU
O potrzebie stawiania nowych pytań badawczych dziejom Polski Ludowej. Spojrzenie z perspektywy ćwierćwiecza III RP
 
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik naukowy w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej – Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 24-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stawianie nowych pytań o okres PL mieści się w tym, co rozumie się jako politykę historyczną. Minęło 25 lat od zakończenia PRL. Jest potrzeba spojrzenia na ten okres dziejów państwa i społeczeństwa polskiego z dłuższej perspektywy. Nowe pytania badawcze powinny dotyczyć ważnych procesów, które wpłynęły na kształt społeczeństwa w II połowie XX wieku. Obchody Wielkiego Jubileuszu Millenijnego to temat idealny dla polityki historycznej. Innym polem domagającym się nowych badań jest aktywność społeczna obywateli. Dla całościowego obrazu życia politycznego potrzebne jest studium władzy i opozycji. Obraz reformy rolnej z lat 40. na podstawie historii historiografii jest pełen sprzeczności. Potrzebna są nowe pytania o tę reformę i konfrontacja ze starą literaturą. Nowego spojrzenia domaga się proces industrializacji. Spory o interpretacje procesów z okresu PL dają okazję do podsumowania historii historiografii tego okresu i otwierają badania na przyszłość.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
A. Ajnenkiel, Kilka uwag w sprawie badań nad 20-leciem międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny” 1956, nr 6.
 
2.
J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1978.
 
3.
A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2007.
 
4.
M.M. Drozdowski, W sprawie badań nad gospodarką Polski przedwrześniowej, „Przegląd Historyczny” 1957, nr 1.
 
5.
Dyskusja nad historią państwa i prawa Polski 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, nr 1.
 
6.
Dyskusja nad stanem badań okresu 20-lecia międzywojennego, „Dzieje Najnowsze” 1971, nr 4.
 
7.
A. Friszke, A. Paczkowski (red.), Opozycja i opór społeczny w Polsce ( 1945–1980). Materiały z konwersatorium z 20 lutego 1991 r., Warszawa 1991.
 
8.
J.A. Gierowski, Historia Polski 1505–1864, cz. I i II, Warszawa 1978.
 
9.
L. Grosfeld, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929–1933, Warszawa 1952.
 
10.
J. Holzer, „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1983.
 
11.
H. Jędruszczak, Miasta i przemysł w okresie odbudowy, [w:] F. Ryszka (red.), Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne, Wrocław 1974.
 
12.
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Warszawa 1984.
 
13.
J. Kofman, Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce, Warszawa 1986.
 
14.
Z. Landau, Przegląd publikacji z zakresu historii gospodarczej II Rzeczypospolitej z lat 1962–1969, „Kwartalnik Historyczny” 1970, nr 4.
 
15.
Z. Landau, Gospodarka polska lat 1918–1939 w publikacja powojennych, „Kwartalnik Historyczny” 1962, nr 1.
 
16.
Z. Landau, Oligarchia finansowa, [w:] Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka – społeczeństwo- miejsce w świecie, Warszawa 1977.
 
17.
A. Łuczak, Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2010, 2012.
 
18.
W. Makowski, Państwo społeczne, Warszawa 1936.
 
19.
T. Mołdawa (wybór i oprac.), Konstytucje polskie 1918–2008, Warszawa 2008.
 
20.
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995.
 
21.
J. Popkiewicz, F. Ryszka, W sprawie wewnętrznej periodyzacji tzw. okresu międzywojennego historii Polski, „Kwartalnik Historyczny” 1957, nr 4–5.
 
22.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1993, Warszawa 1994.
 
23.
H. Słabek, Dzieje polskiej reformy rolnej 1944–1948, Warszawa 1972.
 
24.
H. Słabek, Wieś i rolnictwo, [w:] Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław 1974.
 
25.
J. Topolski (red.), Dzieje Polski, Warszawa 1978 (wyd. II).
 
26.
J. Topolski, Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury, t. I–VI, Poznań 1993–1998.
 
27.
A.Wolff-Powęska, Polityka historyczna, „Transodra” online, http://www.transodra-online/pl....
 
28.
J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1978.
 
29.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top