PL EN RU
Interpretacje przemocy politycznej w podręcznikach historii okresu Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. Analiza przypadku polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polaków podczas II wojny światowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii INP UW
 
 
Data publikacji: 24-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule wysiłki badawcze zogniskowano na analizie form prezentowania wydarzeń historycznych związanych z przemocą na podstawie studium przypadku niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej w podręcznikach historii dla szkół średnich. Wykorzystano do tego celu analizę zawartości polegającą na refleksji nad zebranym materiałem w sposób zobiektywizowany i systematyczny, ilościowy i jakościowy dla ustalenia i opisu cech językowych tekstów. Jako przedmiot analiz wykorzystano 37 podręczników do historii dla szkół średnich publikowanych od zakończenia II wojny światowej, aż do czasów współczesnych (5 publikowanych w okresie Polski Ludowej oraz 32 wydane w III RP).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (46)
1.
C.J. Auster, Manuals for Socialization: Examples from Girl Scout Handbooks 1913–1984, „Qualitative Sociology” 1985, nr 8(4).
 
2.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 
3.
B. Berelson, Content analysis in communication research, Glencoe 1952.
 
4.
B. Berelson, S. de Grazia, Detecting collaboration in propaganda, „Public Opinion Quarterly” 1947, nr 11 (2).
 
5.
B. Berelson, P.F. Lazarsfeld, The Analysis of Communication Content, Chicago, Nowy Jork 1948.
 
6.
J. Bieliński, K. Iwińska, A. Rosińska-Kordasiewicz, Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, „ASK” 2007, nr 16.
 
7.
L. Broom, S. Reece, Political and Racial Interest: A Study in Content Analysis, „The Public Opinion Quarterly” 1955, nr 19 (1).
 
8.
W. Carlgren, V. Söderberg (red.), Report on Nationalism in History Textbooks, Sztokholm 1925.
 
9.
K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009.
 
10.
K. Dovring, Quantitative Semantics in 18th Century Sweden, [w:] Krippendorff K., Bock M.A. (red.), The Content Analysis Reader, Thousand Oaks 2009.
 
11.
Z. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, Warszawa 2007.
 
12.
G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011.
 
13.
S. Grzesiuk, Pięć lat kacetu, Warszawa 2010.
 
14.
M. Janowitz, Harold D. Lasswell’s Contribution to Content Analysis, „The Public Opinion Quarterly” 1968–1969, nr 32(4).
 
15.
K. Krippendorff, Models of messages: three prototypes, [w:] Gerbner G., Holsti O.R., Krippendorff K., Paisly G.J., Stone Ph.J. (red.), The analysis of communication content, Nowy Jork 1969.
 
16.
H.D. Lasswell, The structure and function of communication in society, [w:] L. Bryson (red.), The communication of ideas: Religion and civilization series, Nowy Jork 1948.
 
17.
P.F. Lazarsfeld, F.N. Stanton (red.), Radio Research 1941, Nowy Jork 1941.
 
18.
P.F. Lazarsfeld, R.K. Merton, Studies in radio and film propaganda, „Transactions of the New York Academy of Sciences” 1943, nr 6.
 
19.
E. Litt, Civic Education, Community Norms, and Political Indoctrination, „American Sociological Review” 1963, nr 28 (1).
 
20.
A.A. Markov, An example of statistical investigation of the text «Eugene Onegin» concerning the connection of samples in chains, „Bulletin of the Imperial Academy of Sciences of St. Petersburg” 1913, nr 7 (3).
 
21.
Ph. Mayring, Qualitative Content Analysis [28 paragraphs], „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research” 2000, nr 1 (2).
 
22.
A.M. Messinger, Teaching Content Analysis through Harry Potter, „Teaching Sociology” 2012, nr 40 (4).
 
23.
R.E. Mitchell, The Use of Content Analysis for Explanatory Studies, „The Public Opinion Quarterly” 1967, nr 31 (2).
 
24.
A. Mizobe, Nationalism in School Textbooks: A Comparative Study of Britain and Japan, 1919–1955, Lancaster 1997.
 
25.
J. Naisbitt, P. Aburdene, Megatrends 2000. The New Directions For the 1990’s, Nowy Jork 1990.
 
26.
C. Nava, Brazil in the Making: Facets of National Identity, Lanham 2006.
 
27.
E. Podeh, The Arab-Israeli Conflict in Israeli History Textbooks 1948–2000, Westport 2000.
 
28.
C.W. Roberts, Other Than Counting Words: A Linguistic Approach to Content Analysis, „Social Forces” 1989, nr 68 (1).
 
29.
J.M. Satterfield, Cognitive-Affective States Predict Military and Political Aggression and Risk Taking: A Content Analysis of Churchill, Hitler, Roosevelt,.
 
30.
and Stalin, „The Journal of Conflict Resolution” 1998, nr 42 (6).
 
31.
G.E. Schafft, Od rasizmu do ludobójstwa. Antropologia w Trzeciej Rzeszy, Kraków 2006.
 
32.
H. Schiessler, Y. Nuhoglu Soysal (red.), The Nation, Europe, and the World: Textbooks and Curricula in Transition, Nowy Jork 2005.
 
33.
H. Sebald, Studying National Character Through Comparative Content Analysis, „Social Forces” 1962, nr 40 (4).
 
34.
R. Siebörger, History and the Emerging Nation: The South African Experience, „International Journal of Historical Learning: Teaching and Research” 2000, nr 1 (1).
 
35.
R. Sierchuła, W. Muszyński, Katyń i Palmiry 1940 (Dodatek specjalny IPN), „Niezależna Gazeta Polska” 4.04.2008.
 
36.
Ch.R. Stevens, A Content Analysis of the Wartime Writings of Chiang Kai-Shek and Mao Tse-Tung, „Asian Survey” 1964, nr 4 (6).
 
37.
M. Szpunar, Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze, http:// www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Analiza%20treści_metody_ badań_1.pdf (dostęp: 3.09.2012).
 
38.
V.O. Jr. Key, Public Opinion and American Democracy, Nowy Jork 1961.
 
39.
A. Walworth, School histories at war: a study of the treatment of our wars in secondary school history books of the United States and in those of its former enemies, Cambridge 1938.
 
40.
D. Waples, B. Berelson, F.R. Bradshaw, What Reading Does to People: A Summary of Evidence on the Social Effects of Reading and a Statement of Problems for Research, Chicago 1940.
 
41.
C. Weare, W.Y. Lin, Content Analysis of the World Wide Web: opportunities and challenges, „Social Science Computer Review” 2000, nr 18(3).
 
42.
M. Weber, Towards the Sociology of the Press. An Early Proposal for Content Analysis, [w:] Krippendorff K., M.A. Bock (red.), The Content Analysis Reader, Thousand Oaks 2009.
 
43.
E.J. Webb, D.T. Campbell, R.D. Schwartz, L. Sechrest, Unobtrusive Measures: nonreactive Research in the Social Sciences, Chicago 1966.
 
44.
E.J. Webb, D.T. Campbell, R.D. Schwartz, L. Sechrest, J.B. Grove, Nonreactive Measures in the Social Sciences, Dallas 1981.
 
45.
S.J. Woolf, Nationalism in Europe 1815 to the Present: A Reader, Londyn 1996.
 
46.
D.C. Woolman, Educational Reconstruction and Post-colonial Curriculum Development: A Comparative Study of Four African Countries, „International Education Journal” 2001, nr 2(5).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top