PL EN RU
Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy miejsca zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Artykuł zawiera opinie na temat systemu bezpieczeństwa narodowego opublikowane w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, analizę sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz porównanie z zagrożeniami codziennymi i zagrożeniami nadzwyczajnymi.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
W. Biernacki, A. Mokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009.
 
2.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
3.
W. Fehler, I.T. Dziubek, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 
4.
J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
 
5.
S. Kwiatkowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011.
 
6.
M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006.
 
7.
J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko‑Biała 2007.
 
8.
K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 
9.
W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
 
10.
G. Sobolewski (red.), Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, Warszawa 2011.
 
11.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
12.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Warszawa 2012.
 
13.
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.
 
14.
J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.
 
15.
R. Zięba, J. Zając, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top