PL EN RU
The Place of Crisis Management in the National Security System. Legal and Organizational Remarks
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article concerns the place of crisis management in the national security system. The article contains the opinions of the national security system published in the White Book on National Security of the Republic Of Poland, the analysis of the crisis situation within the meaning of the Act of 26 April 2007 on Crisis Management and the comparison with typical and extraordinary threats.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
W. Biernacki, A. Mokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009.
 
2.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
3.
W. Fehler, I.T. Dziubek, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 
4.
J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
 
5.
S. Kwiatkowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011.
 
6.
M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006.
 
7.
J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko‑Biała 2007.
 
8.
K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 
9.
W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
 
10.
G. Sobolewski (red.), Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, Warszawa 2011.
 
11.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
12.
S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Warszawa 2012.
 
13.
K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.
 
14.
J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.
 
15.
R. Zięba, J. Zając, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top