PL EN RU
Wytyczne w aktach głównych czy podręcznych (kontrolnych)? Rozważania na tle praktyki prokuratorskiej i doświadczeń obrończych z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W praktyce organów ścigania wytyczne, a zatem polecenia wydane przez organ sprawujący nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, ale także wskazania dotyczące kierunku prowadzenia postępowania, niemalże zawsze przechowywane są w aktach podręcznych prokuratora oraz aktach kontrolnych policji. Niniejsza publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy praktyka taka jest właściwa, a zatem czy strony procesu karnego powinny mieć dostęp do takich wytycznych, zwłaszcza przy uznaniu dopuszczalności zaskarżenia niektórych poleceń wydawanych przez prokuratora.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
T. Grzegorczyk, Czynności procesowe w postępowaniu karnym, Warszawa 1998.
 
2.
T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009.
 
3.
W. Grzeszczyk, Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, „Prokuratura i Prawo”, 2008, nr 11.
 
4.
Z. Młynarczyk, Postępowanie przygotowawcze (uwagi ogólne), „Prokuratura i Prawo”, 1995, nr 6.
 
5.
P. Starzyński, Postępowanie zabezpieczające w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.
 
6.
P. Starzyński, Prosecution detention – remarks on the grounds of the constitution and convention for the protection of human rights and fundamental freedoms regulations, [w:] E. Pływaczewski (red.), Current problems of the penal law and criminology, Białystok 2009.
 
7.
K. Woźniewski, Polecenie sądu jako forma ingerencji w postępowanie przygotowawcze (aspekty formalne), [w:] S. Lelental, J. Kudrelek, I. Nowicka, (red.), Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, Szczytno 2008.
 
8.
S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1997.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top