PL EN RU
Konsolidacja polskiej demokracji (Tezy projektu badawczego)
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tekście przedstawiono kluczowe dla konsolidacji polskiej demokracji wymiary, w których pojawiły się istotne punkty zapalne. Są to: prawidłowe i spójne rozwiązania legislacyjne, skuteczność i stabilność instytucji państwa, efektywne funkcjonowanie mechanizmów i kanałów reprezentacji i realizacji interesów podstawowych grup społecznych, funkcjonowanie systemu partyjnego na zasadach demokratycznych, skuteczność mechanizmów rozwiązywania konfliktów politycznych i społecznych, sprawność i adekwatność reakcji instytucji państwa na zjawiska nadzwyczajne, silne i aktywne społeczeństwo obywatelskie oraz zintegrowana, demokratyczna kultura polityczna elit i społeczeństwa masowego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top