PL EN RU
Kryptowaluty jako obiekt badań w naukach społecznych – obszary empirycznej eksploracji
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kryptowaluty stanowią nowy interdyscyplinarny przedmiot badań naukowych. W artykule wskazane zostały potencjalne obszary eksploracji empirycznej, które mogą być prowadzone przez przedstawicieli nauk społecznych. Do zidentyfikowanych czterech obszarów zaliczone zostały: badanie postaw i opinii, zachowań społeczności użytkowników kryptowalut, wytworów kultury internetowej oraz struktury Internetu w tym przede wszystkim łańcucha bloków. Badania oparte są na ugruntowanych, klasycznych w praktyce badawczej, technikach. Ze względu na odmienność rzeczywistości wirtualnej i fizycznej są on modyfikowane i dostosowywane do warunków technicznych.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu: Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanego w ramach konkursu Preludium 18 na podstawie decyzji numer 2019/35/N/HS5/02222. Kierownikiem projektu jest mgr Wojciech Mincewicz,
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.
 
2.
Batorski D., Zdziarski M., Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, «Problemy zarządzania» 2009, No. 4 (26).
 
3.
Bielecki K., ABC Blockchaina, Warszawa 2018.
 
4.
Daszkiewicz M., Wrona S., Zogniskowane wywiady grupowe online jako alternatywa dla tradycyjnych metod gromadzenia danych – szanse rozwoju i wyzwania dla badaczy, «Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu» vol. 336.
 
5.
Gallup G., The gallup poll: public opinion 1993, «Scholarly Resources Inc», Wilmigton 1994.
 
6.
Hine Ch., Virtual Ethnography, Thousend Oaks, CA, London and New Dehli 2000.
 
7.
Kozinets R.V., Netnography. Boin Ethnographic Research Online, «Sage Publications», Los Angeles 2010.
 
8.
Jemielniak D., Socjologia internetu, Warszawa 2019.
 
9.
Maison D., Noga-Bogomilski A., Badania marketingowe – od teorii do praktyki, Gdańsk 2007.
 
10.
Malinowski B., Argonauci zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.
 
11.
Mider D., Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, «Przegląd Socjologiczny» 2013, No. 62 (1).
 
12.
Mider D., Dylematy metodologiczne badań kultury polityczne w Internecie, «Przegląd Politologiczny» 2013, No. 2.
 
13.
Mider D., Ewaluacja wybranych metod badań społecznych w Internecie, [w:] D. Mider, A. Maksimowicz (red.), Cyberpolitologia – badanie polityki w Internecie, Warszawa 2013.
 
14.
Mider D., Problem klasyfikacji metoda badań społecznych w Internecie, [w:] D. Mider, A. Maksimowicz (red.), Cyberpolitologia – badanie polityki w Internecie, Warszawa 2013.
 
15.
Miller P., Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, «Przegląd Socjologii Jakościowej» 2012, No. 8 (1).
 
16.
Moreno J.L., Who shall survive?: A new approach to the problem of human interrelations, Beacon House, New York 1934.
 
17.
Moreno J.L., Foundations of sociometry: An introduction, «Sociometry» 1941, No. 4.
 
18.
Nakamoto S., Bitcoin: A peer–to–peer Electronic Cash System, 31.10.2008, https://bitcoin.org/bitcoin.pd..., (20.02.2020).
 
19.
Park H.W., Thelwall M., Hyperlink analyses of the World Wide Web: A review, «Journal of computer–mediated communication» 2003, vol. 8 (4).
 
20.
Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja, [w:] Siuda P. (red.), Metody badań online, Gdańsk 2016.
 
21.
Sowa P., Pędziński B., Krzyżak M., Maślach D., Wójcik S., Szpak A., The Computer–assisted Web interview method as used in the national study of ICT use in primary healthcare in Poland–reflections on a case study, «Studies in Logic, Grammar and Rhetoric» 2015, No. 43 (1).
 
22.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
 
23.
Thomas W.I., Znaniecki F., The Polish peasant in Europe and America Monograph of an immigrant group, vol. 2, University of Chicago Press 1918.
 
24.
Walewski J., Rośnie liczba użytkowników kryptowalut – z 18 do 35 milionów, https://comparic.pl/rosnie-lic... (15.05.2020).
 
25.
Walewski J., Jak umierają kryptowaluty? Znamy stosowny raport, 14.10.2019, https://comparic.pl/jak-umiera... (22.02.2020).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top