PL EN RU
Akademickie periodyki narodowe. Z dziejów prasy Narodowej Demokracji (do 1939 roku)
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data publikacji: 26-04-2021
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Periodyki środowiskowe towarzyszyły procesowi kształtowania systemów prasowych na ziemiach polskich od schyłku XIX wieku. Wymiar środowiskowy prasy można odnieść zarówno do jej zakresu przestrzennego jak i do rzeczowości profilu wydawniczego. Prasa Narodowej Demokracji tworzyła zbiór typologicznie zróżnicowanych pism periodycznych, w których świat przedstawiony oznaczał rzeczywistość, w jakiej znajdowali się odbiorcy. ND, od zarania, traktowała prasę w sposób utylitarny, użytkowy jako jedną z form upowszechniania myśli politycznej, a zarazem narzędzie wspomagające osiąganie doraźnych celów politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Dajnowicz M., Miodowski A. (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016.
 
2.
Dawidowicz A., „Upadek jest głęboki, ratunek jest w nas samych”. Inteligencja na łamach „Awangardy” i „Awangardy Państwa Narodowego” w latach 1927–1939, [w:] E. Maj, M. Wichmanowski (red.), Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, Lublin 2012.
 
3.
Dawidowicz A., Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego, 1928–1939, Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.
 
4.
Dawidowicz A., Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, tom 1, Lublin 2010.
 
5.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, tom 4, Lublin 2013.
 
6.
Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, tom 3, Lublin 2012.
 
7.
Dawidowicz A., Specyficzne cechy i funkcje prasy Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Państwo niepodległe. Twórcy-strategie-komunikacja społeczna, Lublin 2019.
 
8.
Grott B., Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa 2014.
 
9.
Kaczmarek Z., Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922–1939), «Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego» 1976, nr 15/1.
 
10.
Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.
 
11.
Kenar T., Droga do secesji. Geneza Związku Młodych Narodowców, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, Szczecin 2008.
 
12.
Lisiak H., Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939, Poznań 2006.
 
13.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
14.
Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918–1928, Lublin 2002.
 
15.
Maj E., Prasa: źródło w badaniach historii myśli politycznej, [w:] E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna (red.), Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2015.
 
16.
Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Warszawa 1982.
 
ISSN:1640-8888