PL EN RU
Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dokonanie analizy etiologicznej konfliktów w Unii Europejskiej jako konfliktów występujących w związku z ponadnarodowym rządzeniem, a następnie analiza i ocena strategii zarządzania nimi w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania konfliktami w Unii Europejskiej jest demokracja deliberatywna, a w jej ramach dyskusje, kompromisy i konsensusy na wielu poziomach systemu Unii. W artykule zostaną uwzględnione zarówno konflikty w ramach Unii Europejskiej (w ramach jednego poziomu lub między instytucjami różnych poziomów jej systemu), jak i konflikty, w które Unia jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top