PL EN RU
Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004–2006 – próba oceny i wnioski na przyszłość
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka spójności Unii Europejskiej była jednym z poważniejszych argumentów przemawiających za członkostwem Polski w tej organizacji. Było tak nie dlatego, iż Polska mogła uczestniczyć w wewnętrznych procesach decyzyjnych, lecz z powodu funduszy unijnych. W 2004 roku nie mogliśmy liczyć jednak na tak szeroki strumień finansowania z jakim mamy do czynienia obecnie. Niemniej rodzą się pytania: jak Polska poradziła sobie z efektywnym wykorzystaniem przysługującej alokacji oraz jak była przygotowana do sprostania temu zadaniu? Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top