PL EN RU
Kirgistański eksperyment z rządami parlamentarnymi i nowy cykl wyborczy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje eksperyment z rządami premierowsko-parlamentarnymi w Kirgistanie, zainicjowanymi przez referendalną konstytucję 2010 roku. Głównym przedmiotem analizy jest praktyka tworzenia i funkcjonowania gabinetów koalicyjnych w latach 2010–2016. Hipoteza tego artykułu głosi, że o powstaniu tej unikalnej w Azji Centralnej formy rządów zadecydowały nie tylko formalne przepisy konstytucyjne, lecz także czynniki sytuacyjne, określone głównie przez wynik wyborów parlamentarnych 2010 r. i prezydenckich 2011 r. To oznacza, że nowy model ustrojowy może ulec kolejnej rewizji wraz ze zmianą kontekstu sytuacyjnego, towarzyszącego drugiemu cyklowi wyborczemu. Punktem zwrotnym będą wybory prezydenckie 2017 r. Autorka ukazuje retoryczne zygzaki i autentyczne dylematy obozu władzy w obliczu tego wyzwania oraz kreśli potencjalne scenariusze dalszego rozwoju wydarzeń i ich konsekwencje dla przyszłego modelu rządów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Chotaev Z., Kyrgyzstan After 2010: Prospects For a Parliamentary Republic, „Central Asia and the Caucasus” 2013, Vol. 14, nr 2, http://www.ca-c.org/online/201.... html, 5.10.2013.
 
2.
Engval J., Flirting with State Failure: Power and Politics in Kyrgyzstan since Independence, „Silk Road Papers” 2011, July, http://www.isdp.eu/publication..., 15.09.2013.
 
3.
Fumagali M., Semi-presidentialism in Kyrgyzstan. The 2010 Constitution, the Schwich to premier-presidentialism and the Potential for a Democratic Breakthrough. Palgrave 2015, s. 12, http://www.academia.edu/109225....
 
4.
Semi-presidentialism_in_Kyrgyzstan, 15.10.2015.
 
5.
Fumagali M., The 2011 Presidential elections in Kyrgyzstan, „Electoral Studies” 2012, No.4, December.
 
6.
Geine K., Kyrgyzstan: The Villages Trapped by Border Discord, “Euroasianet.org” March 31, 2016, www.eurasianet.org/node/78046, 10.05.2016.
 
7.
Gortat R., Kirgistan u progu elekcji parlamentarnej 2015, Ośrodek Analiz Politycznych UW, 15 września 2015, http://oapuw.pl/kirgistan-upro...- wyborow-parlamentarnych-2015-analiza-dr-radzislawy-gortat/).
 
8.
Gortat R., Kirgistan: złoto i polityka, „Społeczeństwo i Polityka – Pismo Edukacyjne” 2014, nr 3.
 
9.
Gortat R., (Nie)podległy Kirgistan, „Nowa Europa Wschodnia”, 7 sierpnia 2015, http://www.new.org.pl/2293,pos..., 7.08.2015.
 
10.
Gortat R., Spór o konstytucję niepodległego Kirgistanu, „Studia Polityczne” 2007, t. 19.
 
11.
Gortat R., Wiktoria Atambajewa. „Nowa Europa Wschodnia” 2011.
 
12.
Huskey E., Hill D., The 2010 referendum and parliamentary elections in Kyrgyzstan, „Electoral Studies” 2011, No. 30.
 
13.
McGlinchey E., Exploring Regime Instability and Ethnic Violence in Kyrgyzstan. „Asia Policy” 2011, No. 12 (July).
 
14.
Доолоткельдиева А., Местные выборы в Кыргызстане: к более закрытой и коммерческой политике? „Cabar,asia”, 29.04.2016, http://cabar.asia/ ru/asel-doolotkeldieva-mestnye-vybory-v-kyrgyzstane-k-bolee-zakrytoj -i-kommercheskoj-politike, 26.06.2016.
 
15.
Дубанаев Б., Предложения к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики», „Akipress”, http://mnenie.akipress.org/une...), 10.07.2015.
 
16.
Иващенко Е., Кыргызстан: Конституцию пытаются поставить на «рельсы стабильности», „Fergana.news”, 4.06.2015, http://www.fergananews.com/art..., 15.06.2015.
 
17.
Осмонова Н., Депутаты испугались остаться без мандатов. ИА «24.kg», 30/06/16, http: 24.kg/vlast/34133, 10.07.2016.
 
18.
Осмонова Н., Жогорку Кенеш одобрил законопроект, по которому министр может быть освобожден от должности по представлению главы правительства. ИА «24.kg»,15/06/16, http://24.kg/vlast/33457, 5.07.2016.
 
19.
Осмонова Н., Кыргызстану с парламентско-президентской формы правления пора переходить на полностью парламентскую форму правления, ИА «24.kg», http://24.kg/parlament/22336, 10.12.2015.
 
20.
Подольская Д., Конституционная палата.kg. Всем выйти вон. ИА «24.kg», 14/05/15, http://www.24.kg/politika/1243..., 7.2015.
 
21.
Подольская Д., Ниязова М., Еще раз про перекройку Конституции). ИА «24.kg», 16/06/15, http://www.24kg.org/politika/1..., 20.06.2015.
 
22.
Текебаев О.Ч., Укушов М.К., Временное Правительство Кыргызской Песпублики (7 апреля – 21 декабря 2010 года). События, Деятельность, Оценки. Бишкек 2016.
 
23.
Тюлегенов М., Турсункулова Б., Парламентаризм на электоральном рынке Кыргызстана: До и после 2010 г. ICP policy research paper, No. 1, Biszkek, 1 February, 2015, s., 5, https://www.auca.kg, 15.09.2015.
 
24.
Шаршеев И., Анализ основных результатов членства Кыргызстана в ЕАЭС. „Cabar.asia”, 3.06.2016, http://cabar.asia/ru/iskender-...- rezultatov-chlenstva-kyrgyzstana-v-eaes, 27.07.2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top