PL EN RU
Jednostka we współczesnej demokracji parlamentarnej: obywatel czy konsument?
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik w Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednostka, żyjąca we współczesnej demokracji parlamentarnej, posiada podwójną podmiotowość: polityczną oraz ekonomiczną. Celem artykułu jest określenie wymiarów oraz relacji między tymi dwoma aspektami podmiotowości społecznej. Obywatel powinien działać dla dobra wspólnego pojmowanego jako obszar koordynacji interesów grupowych. Konsument dąży do zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Obecna epoka przejścia od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu kognitywnego jest naznaczona wyraźnym prymatem ideologii neoliberalizmu w sferze publicznej. Internet może częściowo niwelować negatywne skutki tego procesu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Aldridge A., Rynek, Warszawa 2006.
 
2.
Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006.
 
3.
Bihr A., Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszu, Warszawa 2008.
 
4.
Baudrillard J., The Consumer Society: Myths and Structures, London 1998.
 
5.
Bauman Z., Wolność, Kraków 1995.
 
6.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 
7.
Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosą-Madrazo, Kraków 2010.
 
8.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 
9.
Fromm E., Mieć czy być, Poznań 2000.
 
10.
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 
11.
Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008.
 
12.
Ingham G., Kapitalizm, Warszawa 2011.
 
13.
Klein N., No Logo, Izabelin 2004.
 
14.
Klementewicz T., Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Warszawa 2015.
 
15.
Kowalski T., Media i reklama, [w:] T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 
16.
Lees-Marshment J., Political Marketing: Principles and Applications, Abingdon– New York 2009.
 
17.
Marshall T.H., Obywatelstwo i klasa społeczna, „Zoon Politikon” 2010, nr 1.
 
18.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
19.
Ratajczak M., Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm.
 
20.
kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 1.
 
21.
Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
22.
Sedláček T., Ekonomia dobra i zła, Warszawa 2012.
 
23.
Sowa J., Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008.
 
24.
Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006.
 
25.
Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Szacki (red.), Ani książę, ani kupiec: obywatel: idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków 1997.
 
26.
Szlendak T., Pietrowicz K., Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 3.
 
27.
Tyszka T., Zachowania konsumenckie, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004.
 
28.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top