PL EN RU
Wpływ polityków na media i mediów na polityków. Modelowa typologia współzależności
 
 
Więcej
Ukryj
1
magister nauk politycznych
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje tematykę relacji pomiędzy mediami, władzą, a niezależnymi organami państwa. Autor wskazuje zarówno na charakter oddziaływania polityków na media, jak wpływ mediów, ich charakteru, specyfiki na polityków i instytucje polityczne. Tworzy układ współzależności, których zakres daleko wykracza poza unormowania prawne. Zdekonstruowane zostają potoczne mity „czwartej władzy mediów” oraz mediatyzacji polityki.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Adamowski J., Czwarty Stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006.
 
2.
Annusewicz A., Piontek D., Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, [w:] Polityka popularna. Polityka i popkultura, „e-Politikon” 2013, nr 5.
 
3.
Brachfogel M., Mass media. Narzędzie czy podmiot władzy, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2007.
 
4.
Goban-Klas T., Granice wolności mediów, [w:] Z. Bauer (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
 
5.
Goban-Klas T., Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy, [w:] M. Magoska (red.), Media, władza, prawo, Kraków 2005.
 
6.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2011.
 
7.
Jaskiernia A., Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych, [w:] M. Szpunar (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007.
 
8.
Jastrzębski J., Ani pierwsza, ani czwarta, [w:] M. Sokołowski (red.), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Warszawa 2007.
 
9.
Jędrzejewski S., Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością, [w:] M. Sokołowski (red.), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Warszawa 2007.
 
10.
Karwat M., Mit niezależności i obiektywizmu mediów, [w:] D. Waniek, J.W. Adamowski (red.), Media masowe w praktyce społecznej, Warszawa 2007.
 
11.
Legutko P., Rodziewicz D., Mit czwartej władzy, Poznań 2011.
 
12.
Magoska M. (red.), Media, władza, prawo, Kraków 2005.
 
13.
Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 
14.
Seklecka A., Polityka – media, manipulacja medialna, Toruń 2012.
 
15.
Szot L., Polityzacja mediów publicznych, [w:] M. Sokołowski (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń 2009.
 
16.
Szpunar M. (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top