PL EN RU
CITIZEN OR CONSUMER? AN INDIVIDUAL IN A CONTEMPORARY PARLIAMENTARY DEMOCRACY
 
More details
Hide details
1
pracownik w Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An individual living in a contemporary parliamentary democracy possesses a double-sided social identity: political and economical. This article is focused on the identification of dimensions and relations between these two sides of the social identity. A citizen should actively defend the common good conceived as the space for the coordination of group interests. On the other hand, a consumer aims for quenching its personal needs. Present transition period from industrial to cognitive form of capitalism is marked with a domination of neoliberal ideology in public sphere. Internet can partially decrease negative effects of this social process.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Aldridge A., Rynek, Warszawa 2006.
 
2.
Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006.
 
3.
Bihr A., Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszu, Warszawa 2008.
 
4.
Baudrillard J., The Consumer Society: Myths and Structures, London 1998.
 
5.
Bauman Z., Wolność, Kraków 1995.
 
6.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 
7.
Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosą-Madrazo, Kraków 2010.
 
8.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 
9.
Fromm E., Mieć czy być, Poznań 2000.
 
10.
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
 
11.
Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008.
 
12.
Ingham G., Kapitalizm, Warszawa 2011.
 
13.
Klein N., No Logo, Izabelin 2004.
 
14.
Klementewicz T., Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, Warszawa 2015.
 
15.
Kowalski T., Media i reklama, [w:] T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 
16.
Lees-Marshment J., Political Marketing: Principles and Applications, Abingdon– New York 2009.
 
17.
Marshall T.H., Obywatelstwo i klasa społeczna, „Zoon Politikon” 2010, nr 1.
 
18.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
19.
Ratajczak M., Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm.
 
20.
kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 1.
 
21.
Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
22.
Sedláček T., Ekonomia dobra i zła, Warszawa 2012.
 
23.
Sowa J., Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008.
 
24.
Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006.
 
25.
Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Szacki (red.), Ani książę, ani kupiec: obywatel: idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków 1997.
 
26.
Szlendak T., Pietrowicz K., Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 3.
 
27.
Tyszka T., Zachowania konsumenckie, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004.
 
28.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top