PL EN RU
Tożsamość narodowa a integracja europejska
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Procesy globalizacji przyśpieszają kształtowanie się „uniwersum kulturowego”, które z jednej strony buduje międzynarodową solidarność, z drugiej rodzi niepokój i niepewność przyszłości wraz ze wzrostem dominacji w „globalnej wiosce” dużych narodów nad małymi. Wielokulturowość europejska nie oznacza rezygnacji z tradycji, symboli, religii itp. Tożsamość Zjednoczonej Europy jest procesem dynamicznie rozwijającym się, który winien być postrzegany holistycznie we wszystkich polach społecznego oddziaływania zarówno na jednostkę, jak i całe społeczności narodowe.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top