PL EN RU
Ochrona zdrowia, zdrowie i życie ludzkie jako kluczowe obszary zagrożenia w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tekście zestawiono bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia, patrząc na nie z perspektywy krótko- i długookresowej. Wyodrębnione w ten sposób pola analizy objęły również takie kwestie jak deficyty utrzymujące się po zakończeniu leczenia czy zdrowotne konsekwencje zmiany stylu życia w wyniku związanych z pandemią ograniczeń lub przejścia na zdalny tryb pracy/nauki. Istotny wątek refleksji stanowi również wpływ pandemii na psychikę Polaków, w odniesieniu do określonych cech społeczno-demograficznych. Szczególnie ważnym tematem wydała nam się kwestia długu zdrowotnego i jego konsekwencji dla zdrowia polskiego społeczeństwa – zarówno w kontekście już stwierdzonych deficytów, jak i problemów, które mogą się dopiero pojawić w przyszłości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Babicki M., Mastalerz-Migas A., Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID-19, «Psychiatria Polska» 2020, nr 188.
 
2.
Bakalarczyk R., Kocejko M., Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii COVID-19, Raport z badania, Instytut Polityki Senioralnej, Warszawa 2021.
 
3.
Buchelt B., Kowalska-Babko J., Masłyk T., Ostatni zgasi światło. Nastroje polskich lekarzy w postpandemicznej rzeczywistości, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2021.
 
4.
Budzyńska N., Moryś J., Poziom objawów lęku oraz depresji w trakcie izolacji związanej z pandemią „korona wirusa” – wirusa SARS-CoV-2 w określonych grupach społecznych, «Polskie Forum Psychologiczne» 2021, t. 26, nr 4.
 
5.
Carfì A., Bernabei R., Landi F., Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19, «JAMA» 2020, nr 324 (6), s. 603–605, doi:10.1001/jama.2020.12603.
 
6.
Czerwiński A., Nadmierna śmiertelność w Polsce w 2020 r., Working Paper nr 1, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021.
 
7.
Długosz P., Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu, Warszawa 2021.
 
8.
Gambin M. i in., Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 – raport z pierwszej fali badania podłużnego, http://psych.uw.edu.pl/wp-cont... (14.02.2022).
 
9.
Grzelak Sz., Żyro D., Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Warszawa 2021.
 
10.
Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, «Psychiatria Polska» 2020, vol. 54 (2).
 
11.
Jagielska B., Wyzwania związane z procesem diagnostyki raka jelita grubego w okresie pandemii COVID-19 z perspektywy praktyki klinicznej ośrodka referencyjnego [w:] Wyzwania diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, AMGEN 2021, https://innowo.org/userfiles/p... (11.06.2022).
 
12.
Kiełczewska A., Cyberprzemoc w czasach zarazy (31.10.2020), www.e-pedagogika.pl (14.02.2022).
 
13.
Kozański Z., Zdalna edukacja w opiniach młodzieży łódzkich liceów. Radzenie sobie z nauką oraz kondycja psychiczna uczniów w okresie epidemii, izolacji społecznej i zdalnego nauczania, raport z badań, Poradnia dla Młodzieży, Łódź 2020.
 
14.
Lusawa A., Pinkas J., Zgliczyński W., Mazurek M., Wierzba W., Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień jako wyzwanie dla zdrowia publicznego, «Zdrowie Publiczne i Zarządzanie» 2019, vol. 17.
 
15.
Murkowski R., Nadmierna umieralność w Polsce podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku, «Wiadomości statystyczne. The Polishstatistician» 2021, vol. 66.
 
16.
Penkala-Gawęcka D., COVID-19, niepewność, lęk i nadzieja. W poszukiwaniu skutecznego leku, «Lud» 2020, t. 104.
 
17.
Sideris E., Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19, «Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka» 2021, nr 2 (XLIII).
 
18.
Tomaszewska M., Domienik J., Profilaktyka i dług zdrowotny w okresie pandemii, [w:] Kapitał Zdrowia 2020. Pandemia: punkt zwrotny dla benefitów pracowniczych, raport Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2020.
 
19.
Żakowiecki P., Helak M., Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia, Polityka Insight, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top