PL EN RU
Polish economy during the COVID-19 pandemic: slowdown or regression?
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article conducts a multidimensional diagnosis of the state of the Polish economy after two years of the COVID-19 pandemic. The author assessed the impact of the pandemic on the situation of enterprises and Polish households. The reference to the analysis are above mentioned such variables as: gross domestic product (GDP), CPI/HICP inflation, domestic demand, retail sales of goods, registered unemployment rate, consumer situation (BWUK, WWUK), economic situation, bankruptcy proceedings, restructuring proceedings, etc. The issues raised in the article have been grouped into four thematic blocks, i.e.: 1) the restrictiveness of the policy of the government of Mateusz Morawiecki at individual stages (waves) of the pandemic, 2) the impact of the COVID-19 pandemic on key economic indicators, 3) the impact of the pandemic on indicators regarding the perception of the economic and consumer situation, 4) the social perception of the impact of the pandemic on the standard of living of Poles, the perception of the government of Mateusz Morawiecki and the actions taken by it concerning economic restrictions. This part is based on the results of the public opinion poll Opinion of Poles on the activities of the government of Mateusz Morawiecki during the coronavirus pandemic, which was carried out under the direction of the author in May 2021. For the purposes of the article, the author formulated a research thesis, i.e. the COVID-19 pandemic affected the state of the Polish economy, slowed it down, but did not lead to a collapse such as regression.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (27)
1.
Brauner J.M., Mindermann S., Sharma M., Johnston D., Salvatier J., Gavenčiak T., Stephenson A.B., Leech G., Altman G., Mikulik V., Norman A.J., Monrad J.T., Besiroglu T., Ge H., Hartwick M.A., Teh Y. Whye, Chindelevitch L., Gal Y., Kulveit J., Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19, « Science» 2021, vol. 371, nr 6531, https://www.science.org/doi/10... (31.03.2022).
 
2.
Business Insider, Masowe zawieszenia firm w grudniu. Eksperci wskazują na efekt Polskiego Ładu, https://businessinsider.com.pl... (31.03.2022).
 
3.
Business Insider, Ponad 170 tys. wniosków o likwidacje firm. Ponad 20-procentowy wzrost rok do roku, https://businessinsider.com.pl... (31.03.2022).
 
4.
Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań: Rok 2020 pod znakiem pandemii, Warszawa 2021.
 
5.
Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badań: Obawy przed zarażaniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju, Warszawa maj 2021.
 
6.
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Rejestracja nowych firm w KRS w 2021 r.
 
7.
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Upadłości firm w 2021 r., https://www.coig.com.pl/files/... (31.03.2022).
 
8.
Dziennik Gazeta Prawna, Morawiecki: Nie grozi nam hiperinflacja, tylko zjawiska deflacyjne, https://www.gazetaprawna.pl/wi... (31.03.2022).
 
9.
Główny Urząd Statystyczny, Badanie koniunktury gospodarczej, Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, Warszawa 2017.
 
10.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2021 r., Warszawa 2022.
 
11.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r., Warszawa 2020.
 
12.
Główny Urząd Statystyczny, Koniunktura, w przemyśle przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000–2021 (grudzień 2021), Warszawa 2021.
 
13.
Główny Urząd Statystyczny, Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku, Warszawa 2022.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny, Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe), Warszawa 2021.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny, Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r., Warszawa 2022.
 
16.
Główny Urząd Statystyczny, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r., Warszawa 2022.
 
17.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Poziom bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 roku. Pierwsza taka sytuacja od ponad trzech dekad, https://www.gov.pl/web/rodzina... (31.03.2022).
 
18.
Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r., https://www.nbp.pl/polityka_pi... files/rpp_2020_05_28.pdf (31.03.2022).
 
19.
Narodowy Bank Polski Departament Analiz Ekonomicznych, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, Warszawa 2019.
 
20.
Narodowy Bank Polski Departament Analiz Ekonomicznych, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, Warszawa 2020.
 
21.
Polska Agencja Prasowa, Premier Morawiecki przedstawił założenia tarczy antyinflacyjnej, https://www.pap.pl/aktualnosci... il-zalozenia-tarczy-antyinflacyjnej.html (31.03.2022).
 
22.
Polski Instytut Ekonomiczny, Miesięcznik Makroekonomiczny PIE (kwiecień), Warszawa 2020.
 
23.
Polski Instytut Ekonomiczny, Polska na 1. miejscu w UE i 2. na świecie pod względem odbudowy rynku pracy w kryzysie COVID-19, https://pie.net.pl/wp-content/... (31.03.2022).
 
24.
Ritchie H., Mathieu E., Rodés-Guirao L., Appel C., Giattino C., Ortiz-Ospina E., Hasell J., Macdonald B., Beltekian D., Roser M., Coronavirus Pandemic (COVID-19), https://ourworldindata.org/cor... (31.03.2022).
 
25.
Staniszewski R., Opinia Polaków na temat działań rządu Mateusza Morawieckiego w trakcie pandemii koronawirusa, Raport z badania opinii publicznej, DOI: 10.13140/RG.2.2.10507.16169, Warszawa 2021.
 
26.
Staniszewski R., Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, nr 4 (18).
 
27.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Podsumowanie lockdown-u w Polce, Warszawa 2021, https://zpp.net.pl/wp-content/...- Podsumowanie-lockdownu-w-Polsce.pdf (31.03.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top