PL EN RU
Konwenans Salisbury’ego w brytyjskim porządku konstytucyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
doktor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podjęta w artykule problematyka dotyczy najważniejszego brytyjskiego konwenansu konstytucyjnego regulującego funkcjonowanie brytyjskiej Izby Lordów. W ramach kolejnych części artykułu pojawiają się rozważania poświęcone: 1) wyjaśnieniu genezy oraz teoretycznych założeń, 2) treści, oraz 3) rodzących się tak w przeszłości, jak i obecnie wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem, a także ważnością tego konwenansu. Autor za cel stawia sobie ukazanie, w jaki sposób konwenans Salisbury’ego ukształtował pozycję ustrojową dzisiejszej Izby Lordów. Jednocześnie dąży on do obalenia formułowanych niekiedy w Wielkiej Brytanii opinii, zgodnie z którymi rzeczony konwenans stracił walor obowiązywania.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Blackburn R., Kennon A., Wheeler-Booth M., Parliament. Functions, Practice and Procedures, London 2003.
 
2.
Bogdanor V., The New British Constitution, Oxford 2009.
 
3.
Comstock Weston C., Salisbury and the Lords, 1868–1895, [w:] Jones C., Lewis D. (red.), Peers, Politics and Power: The House of Lords, 1603–1911, London 1986.
 
4.
D’Souza F., Is the Coalition Agreement a Manifesto?, Lords of the Blog, http:// lordsoftheblog.net/2010/11/17/is-the-coalition-agreement-a-manifesto/.
 
5.
Ganz G., European Parliamentary Election Act 1999: the Constitutional Issues, „Amicus Curie” 1999, nr 18.
 
6.
Jennings I., The Law of the Constitution, 5th edition, London 1959.
 
7.
Lord Carrington, Reflection Things Past: The Memoirs of Lord Carrington, Hardcover 1988.
 
8.
Maitland F. W., The Constitutional History of England, Cambridge 1908.
 
9.
Marshall G., What are Constitutional conventions, „Parliamentary Affairs” 1985, nr 38.
 
10.
McLean I., What’s wrong with the British Constitution, Oxford 2012.
 
11.
Norton P., Parliament in British politics, Basinstoke 2005.
 
12.
Richards I., Welfare D., Unfinished Business. Reforming The House of Lords, London 1999.
 
13.
Rush M., The House of Lords: The Political Context, [w:] Dickson B., Carmichel P. (red.), The House of Lords – its Parliamentary and Judical Roles, Oxford 1999.
 
14.
Wieciech T., Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top