PL EN RU
Carsko-sowiecka mitologia rosyjskich służb specjalnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kult służb specjalnych w Rosji ma wieloletnią tradycję. Ich rola i znaczenie podlega swoistej mitologizacji. Szczególnie widoczne jest to od momentu powstania Federalnej Służby Bezpieczeństwa, kiedy na nowo zaczęto sięgać do ideologii czekizmu, dostosowanej do rzeczywistości politycznej lat 90. Z jeszcze większą siłą mit funkcjonariuszy służb specjalnych zaczęto kreować od momentu rozpoczęcia przez Władimira Putina kariery na Kremlu. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka przedmiotowego zjawiska z uwzględnieniem roli m.in. Cerkwii Prawosławnej oraz twórców rosyjskiej kultury.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Fedor J., Russia and the Cult of State Security. The Chekist Tradition from Lenin to Putin, Routledge 2011.
 
2.
Minkina M., FSB Gwardia Kremla, Warszawa 2016.
 
3.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2000, http://www.scrf.gov.ru/documen... (20.07.2016).
 
4.
Долгополов Н., Вартанян, Москва 2013.
 
5.
Зданович А., Спецслужбы и общество. Диалог необходим, http:// www.fsb.ru/fsb/smi/interview/single.htm!id%3D10342790@fsbSmi. html (12.08.2016).
 
6.
Зыгарь М., Вся кремлевскаярать, Краткая история современной России, Москва 2016.
 
7.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации 2000, http://www.scrf.gov.ru/documen... (20.08.2016).
 
8.
Крючков В., Личноедело, t. 2, Москва 1996.
 
9.
Примаков Е., Очерки истории российской разведки, t. 1 – От древнейшых времен до 1917 гога, Москва 1995.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top