PL EN RU
Ewolucja strukturalno-kadrowa aparatu centralnego pionu ogólnego kontrwywiadu krajowego Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2016
 
Więcej
Ukryj
1
prorektor ds. nauki oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach
2
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Data publikacji: 21-12-2019
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy niniejszego artykułu podjęli się zadania usystematyzowania stanu wiedzy w zakresie odnoszącym się do zmian organizacyjnych i personalnych przeprowadzonych w ostatnim ćwierćwieczu w ramach pionu ogólnego kontrwywiadu krajowego na poziomie centrali w „nowych” rosyjskich służbach specjalnych – począwszy od Agencji Bezpieczeństwa Federalnego RFSRR, a skończywszy na Federalnej Służbie Bezpieczeństwa FR. A zatem cezura czasowa przedmiotowego artykułu obejmuje okres pomiędzy listopadem 1991 a wrześniem 2016. Analizują także jego obecną sytuację kadrową w szerszym kontekście politycznym i społecznogospodarczym stawiając ponadto prognozy co do kierunków jej rozwoju w przyszłości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (31)
1.
Абрамов В., Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ, Москва 2006.
 
2.
Агентство федеральной безопасности РСФСР, http://dic.academic.ru/dic.nsf... (12.07.2016).
 
3.
Авиация СГВ: Похоронный марш российских генералов. Статистика и инфографика, http://www.sgvavia.ru/forum/10... (13.07.2016).
 
4.
Бакатин В., Избавление от КГБ. Время, события, люди, Москва 1992.
 
5.
База данных «Лабиринт»: Чичелов Юрий Васильевич, http:// www.labyrinth.ru/kontent/card.asp?cardid=21504 (12.07.2016).
 
6.
База данных «Лабиринт»: Сыромолотов Олег Владимирович, http:// www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=98974 (19.07.2016).
 
7.
Болхов.ру: Зорин, Виктор Михайлович, http://www.bolhov.ru/index.php....
 
8.
История отечественных спецслужб и правоохранительных органов: 2-е Главное управление, http://shieldandsword.mozohin.... structure/2GU.htm (11.07.2016).
 
9.
КГБ во власти и бизнесе, http://www.krotov.info/library... (16.07.2016).
 
10.
Кокурин А., Петров Н. (opr.), Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 1917–1991. Справочник, Москва 2003.
 
11.
Колпакиди A., Серяков M., Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и российской Федерации, Москва-Санкт Петербург 2002.
 
12.
Колпакиди А.И., Энциклопедия секретных служб России, Москва 2004.
 
13.
Постановление Государственного Совета СССР от 22 октября 1991 г. № ГС-8 „О реорганизации органов государственной безопасности”, http://www.bestpravo.com/sssr/... (11.07.2016).
 
14.
Ручьев Андрей Владимирович, http://whoiswho.dp.ru/cart/per... (22.07.2016).
 
15.
Руководство ФСБ России: Заместители дирекoра, http://yugnayakoreya.takgivetm... a_yugnaya-koreya&rukovodstvo-fsb-rossii&2. htm (13.07.2016).
 
16.
Самые секретные службы России: Управление контрразведки до 2000 года, http:// www.drakankc.ru/kontrrazvedka/kontrrazvedkarf/323-upravlenie-kontrrazvedki-do–2000-goda.html (13.07.2016).
 
17.
Север A., ФСБ, Москва 2010.
 
18.
Службу контрpазведки ФСБ возглавил Владислав Меньщиков, https://cont.ws/post/81639 (19.07.2016).
 
19.
Солдатов А., Бороган И., Новое дворянство. Очерки истории ФСБ, Москва 2011.
 
20.
Щеголев К., Кто есть кто в России. Исполнительная власть, Москва 2010.
 
21.
Bennett G., The Federal Security Service of the Russian Federation, Shrivenham March 2000.
 
22.
Bennett G., Vladimir Putin & Russia’s Special Services, Shrivenham August 2002.
 
23.
Daily Report: Soviet Union, Foreign Broadcast Information Service, 15. November 1991, nr 221.
 
24.
Daily Report: Central Eurasia, Foreign Broadcast Information Service, 4. June 1992, nr 108.
 
25.
Daily Report: Central Eurasia, Foreign Broadcast Information Service, 18. June 1992, nr 118.
 
26.
Daily Report: Central Eurasia, Foreign Broadcast Information Service, 2. March 1993, nr 039.
 
27.
Grajewski A., Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 1998.
 
28.
Knight A., Szpiedzy bez maski. Spadkobiercy KGB, Warszawa 2001.
 
29.
Lucas E., Podstęp. O szpiegach, kłamstwach i o tym, jak Rosja kiwa Zachód, Warszawa 2014.
 
30.
Pawlikowicz L., Tarcza i miecz – od rozkwitu do upadku: podstawowe funkcje, struktury, potencjał kadrowy oraz obsada personalna Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1975–1991, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2012, nr 1 (10).
 
31.
Waller M.J., Soviet Empire: The KGB in Russia Today, Boulder 1994.
 
ISSN:1640-8888