PL EN RU
Służby specjalne w systemie ustrojowym Armenii
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Wschodnim, Zakład Współczesnej Europy Wschodniej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia rolę i miejsce służb specjalnych w systemie politycznym Armenii. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy służby specjalne są podporządkowane interesowi państwa. Przedstawia skomplikowane uwarunkowania polityczne Armenii i ich wpływ na powstanie i funkcjonowanie służb specjalnych. W artykule wskazane zostały wybrane przykłady ingerencji służb specjalnych w życie polityczne Armenii oraz współpraca służb specjalnych Armenii i Rosji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (59)
1.
Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.
 
2.
Armenia: Police Beat Peaceful Protesters in Yerevan, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2008/... (18.08.2016).
 
3.
Barcikowski A., Bezpieczeństwo wewnętrzne – różne perspektywy analityczne i doktrynalne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11.
 
4.
Brzeziecki A., Nocuń M., Armenia. Karawany śmierci, Wołowiec 2016.
 
5.
Falkowski M., Armenia: między rewolucją a autorytaryzmem, http://www.osw.waw.pl/pl/publi... (31.08.2016).
 
6.
Fedorowicz K., Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie” 2015, nr 4 (76).
 
7.
Fedorowicz K., Kształtowanie się systemu politycznego i proces transformacji ustrojowej, [w:] Nieczuja-Ostrowski P., (red.), Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.
 
8.
Fedorowicz K., Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii [w:] Bodio T., (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012.
 
9.
Grochowski R., Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4.
 
10.
Information on the results of the elections of the President of the Republic Armenia (Tuesday, February 19, 2008 Presidential elections), Central Electoral.
 
11.
Commission of the Republic Armenia, http://www.elections.am/presid... (18.08.2016).
 
12.
Jagielski W., Dobre miejsce do umierania, Warszawa 2010.
 
13.
Kardaś Sz., Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), [w:].
 
14.
Bodio T., Jakubowski W., (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 
15.
Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007.
 
16.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7.
 
17.
Minasyan S., Armenia w Karabachu, Karabach w Armenii: polityka z nieuregulowanym konfliktem w tle, [w:] Czachor R. (red.), Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Wrocław 2014.
 
18.
Nieczuja-Ostrowski P., Demokratyzacja w Armenii w kontekście wyborów parlamentarnych i prezydenckich, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2001, t. VIII.
 
19.
Nieczuja-Ostrowski P., Idee wystąpień społecznych w państwach Kaukazu Południowego w XXI wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej” 2012, rok 10, z. 2.
 
20.
Nieczuja-Ostrowski P., Państwo i społeczeństwo wobec wyzwań i przemian współczesności, [w:] Nieczuja-Ostrowski P., (red.), Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.
 
21.
Nowosad A., Armenia – kraj między Europą a Azją. Kształtowanie modelu politycznego, [w:] Marszałek-Kawa J., (red.), Życie polityczne Azji. Realia i dążenia, Toruń 2008.
 
22.
Skoneczny Ł., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
23.
Sulowski S., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
24.
Szagojan G., Pamięć o trzęsieniu ziemi w Giumri, [w:] Obrahamian L., Siekierski K., (red.), Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym, Warszawa 2014.
 
25.
de Waal T., All Change in Armenia, http://carnegieeurope.eu/strat... (25.08.2016).
 
26.
Wojtaszczyk K. A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
27.
Żmigrodzki M., Podolak M., System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B., (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2009.
 
28.
Акопян T., Карабахский дневник: зеленое и черное или ни войны, ни мира, Ереван 2010.
 
29.
Акопян Горик Гургенович – директор Службы национальной безопасности Республики Армения, http://irevanaz.com/rus/index.... 24.08.2016).
 
30.
Арамян A., Горик Гургенович сделал свое дело?, http://www.lragir.am/index/rus... (24.08.2016).
 
31.
Армянская газета «Третья Сила» закрыта по приказу внешних сил?, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
32.
де Ваал T., Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной, Москва 2014.
 
33.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования (Ереван, 30 сентября 1992 года), http://www.pactrf.ru/doc.php?d... (31.08.2016).
 
34.
ФСБ грубо нарушает законы и России, и Армении, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
35.
Гагик Царукян: „Так продолжать нельзя”, http://hetq.am/rus/news/58590/... (30.08.2016).
 
36.
Гагик Царукян и Левон Тер-Петросян обсудили новую политическую обстановку в Армении, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
37.
Гагик Царукян в Москве встретился с членами „Единой России”, http://ru.1in.am/1081885.html (30.08.2016).
 
38.
Гагик Царукян: „Я ухожу из активной политики”, http://hetq.am/rus/news/58850/... (30.08.2016).
 
39.
Из современной истории разведки и контрразведки, http://www.sns.am/index.php/ru... (24.08.2016).
 
40.
Карапетян M., Карабахский конфликт и стабильность на Южном Кавказе, „Центральнaя Aзия и Кавказ” 2003, nr 5 (29).
 
41.
Краткая история органов безопасности Армении, http://www.sns.am/index.php/ru... (24.08.2016).
 
42.
Курдов A., Независимая Армения: взгляд российских аналитиков, „Центральнaя Aзия и Кавказ” 1999, nr 2 (3).
 
43.
Лидер партии „Процветающая Армения” Гагик Царукян расценил выступление президента как объявление войны и „принял вызов”, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
44.
Lragir.am: Журналист Ваграм Агаджанян и его газета „Третья Сила Плюс”, закрытая усилиями ФСБ России, не вписываются в армянские и карабахские реалии, http://irevanaz.com/rus/index. php?newsid=2481 (31.08.2016).
 
45.
Мартиросян C., Еще раз о совместной границы Армении, http://russia-armenia.info/nod... (31.08.2016).
 
46.
Митяев В.Г., Внутриполитические процессы в независимой Армении, [в:] Егоров В.Г., (red.), Постсоветская трансформация политических систем новых независимых государств, Москва 2012.
 
47.
Мурадян И., Русская агентура, вчера, сегодня, завтра, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
48.
Назначен новый глава Погрануправления ФСБ России в Армении, https://regnum.ru/news/polit/1... (31.08.2016).
 
49.
Новый омбудсмен Армении потребует объяснений у ФСБ России?, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
50.
Обращение коллектива КГБ Армении к Верховному Совету СССР о поддержке Декларации о независимости (21.09.1990г.), http:// www.sns.am/images/stories/nss/museum/transition/KGB_Announcement. jpg (23.08.2016).
 
51.
Омбудсмен Армении обратился к российской стороне по вопросу газеты „Третья Сила Плюс”, http://www.lragir.am/index/rus... (31.08.2016).
 
52.
Парламент одобрил проект конституционных изменений, „Новое Время”, nr 2618.
 
53.
Президент представил нов назначенного директора Службы национальной безопасности РА, http://www.president.am/ru/pre... (24.08.2016).
 
54.
Президент Армении поручил проверить сообщения о неуплате Гагиком Царукяном налогов и уголовных преступлениях, http://www.panorama.am/ru/news... (30.08.2016).
 
55.
Путин поручил ФСБ рассмотреть дело „Третьей Силы Плюс”, http://fmgnews.info/47753-puti... (31.08.2016).
 
56.
Тер-Арутюнян A., Институт содействия граждан правоохранительным органам и специальным службам, „21-й ВЕК” 2010, (информационно аналитический журнал), nr 4 (16).
 
57.
Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года, http://www.kavkaz-uzel.eu/arti... (29.08.2016).
 
58.
Умарова A., Чем разгневал Царукян президента?, http://www.ekhokavkaza.com/a/2... (30.08.2016).
 
59.
Хачикян А.Э., История Армении, Ереван 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top