PL EN RU
Analiza strategiczna jako narzędzie planowania strategii bezpieczeństwa narodowego
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny WSPol w Szczytnie
 
 
Data publikacji: 26-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi przegląd wiedzy związanej z analizą strategiczną – narzędziem procesu planowania strategicznego. Prezentuje koncepcje metod analitycznych, poczynając od podejść klasycznych, na teorii złożoności kończąc. Część pierwsza zawiera przegląd metod stosowanych w procesie strategicznego planowania bezpieczeństwa w praktyce politycznej państwa. Część druga jest propozycją użycia metody taksonomicznej, umożliwiającej identyfikację krytycznie ważnych, strategicznych problemów bezpieczeństwa, poprzez zbudowanie tzw. strategicznego ciągu procesów i zdarzeń obserwowanych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym państwa. W części trzeciej opisano możliwość adaptacji teorii złożoności, w szczególności teorii fraktali, do prowadzenia badań w obszarze bezpieczeństwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985.
 
2.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1996.
 
3.
M. Kleiber, referat wygłoszony w Pałacu Prezydenckim w dn. 8.05.2012 r.
 
4.
E.E. Peters, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Warszawa 1997.
 
5.
H. Poincare, Problem oddziaływania na siebie trzech ciał niezależnie od siebie, [w:] E.E Peters, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Warszawa 1997.
 
6.
B.O. Косевцов, Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз, Київ, 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top