PL EN RU
Wybrane funkcje wyborów parlamentarnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytucjonalny wymiar rywalizacji politycznej jako czynnika determinującego układ zależności między podmiotami polityki, jest punktem wyjścia dla traktowania wyborów parlamentarnych jako mechanizmu generującego wzorce powiązań między systemem politycznym, partiami politycznymi i wyborcami. Przedstawiany tekst prezentuje analizę wpływu wybranych funkcji wyborów parlamentarnych w Polsce na reprezentację polityczną, selekcję elit władzy oraz wyłanianie rządzącej większości. Przedmiotową osią rozważań jest przedstawienie dynamiki wymienionych funkcji po 1989 roku, szczególnie w perspektywie zmiany systemu partyjnego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top