PL EN RU
Wspólnota demokratyczna jako synteza reprezentacji i partycypacji
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nauk społecznych, pracownik w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule wskazuje się słabości, ograniczenia i wady demokracji reprezentacyjnej. W aktualnej formie ustrojowej stała się ona głównym mechanizmem legitymizowania ładu społecznego kapitalizmu. Przestała zaś być mechanizmem równoważenia interesów w społeczeństwie rynkowym, a więc niezmiennie klasowym. Dalsza ewolucja demokratycznej formy rządów polega, po pierwsze, na stopniowym ograniczaniu reprezentacji na rzecz bezpośredniego rozstrzygania dylematów decyzyjnych za pomocą referendów. Po drugie, rozwijają się nowe formy bezpośredniego udziału we władzy lokalnej dla realizacji woli obywateli – w mieście i na obszarach wiejskich. Na tym poziomie powstają ruchy ekologiczne, nowe ruchy społeczne, działają zadowoleni ze status quo jak i oburzeni. Trwa gra i walka wokół interesów zbiorowych oraz celów partykularnych i prywatnych – ekonomicznych, tożsamościowych, poszerzających swobodę ekspresji w życiu publicznym lub włączających represyjny aparat państwa do zawężenia tego pola. Demokracja partycypacyjna wymaga obywatela upodmiotowionego i aktywnego. Szkołą kształcącą takiego obywatela jest ruch polityczny. Pobudza on członków i sympatyków do dyskusji, wzajemnej edukacji, ukierunkowywania wyboru strategii działania, i co najważniejsze wciąga ich w lokalne i prospołeczne działania. W tych warunkach krystalizuje się samodzielna wola polityczna. Państwo staje się wówczas instrumentarium samoorganizacji społeczeństwa. Formą partycypacji w polityce jest też protest społeczny. Rodzi go kryzys strukturalny, a jego efektem są reformy prowadzące do jakościowej zmiany ładu społecznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Amin S., Zmurszały kapitalizm, Warszawa 2004.
 
2.
Crouch C., Making Capitalism Fit for Society, Cambridge 2013.
 
3.
Dahl R., Demokracja, Warszawa 2008.
 
4.
Duménil G., Lèvy D., Crisis of Neoliberalism, Cambridge Mass, Londyn 2011.
 
5.
Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa 2011.
 
6.
Kaczocha W., Demokracja proceduralna oraz republikańska, Poznań 2004.
 
7.
Karpiński R., Świadomość potoczna, jako kategoria filozofii społecznej, Katowice 1991.
 
8.
Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013.
 
9.
Markowski R., Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę, Warszawa 2014.
 
10.
Ost D., Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.
 
11.
Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Warszawa 2011.
 
12.
Sowa J., Ciesz, się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008.
 
13.
Szacki J. (red.), Ani książę, ani kupiec: obywatel, Kraków, Warszawa 1997.
 
14.
Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne, Warszawa 2015.
 
15.
Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Kraków 2013.
 
16.
Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa 2005. Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa 2010.
 
17.
Żuk P., Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania, Opole 2014.
 
18.
Żuk P. (red.), O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu, Warszawa 2010.
 
19.
Żyro T. (red.), Reprezentacja polityczna, Warszawa 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top