PL EN RU
Umowa poparcia dla rządu mniejszościowego – zagrożenie dla demokracji westminsterskiej? Przypadek brytyjskiego porozumienia Partii Konserwatywnej i Demokratycznej Partii Unionistycznej z 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi próbę teoretycznego osadzenia rozważań dotyczących porozumień, jakie zawierają dwie partie, spośród których jedna decyduje się na poparcie rządu, nie desygnując do niego swoich przedstawicieli. Staram się odpowiedzieć na pytanie, czy takie porozumienie – z punktu widzenia transparentności systemu politycznego – jest funkcjonalne czy dysfunkcjonalne dla stabilności demokracji westminsterskiej. Analizuję przypadek sojuszu Partii Konserwatywnej i Demokratycznej Partii Unionistycznej z 2017 roku. Wykorzystuję metodę studium przypadku oraz narzędzia analizy systemowej oraz analizy treści. Konkluduję, że w przypadku brytyjskim proces formowania nieformalnej koalicji, której zadaniem ma być popieranie rządu mniejszościowego Theresy May, nie przebiegał odmiennie aniżeli ma to miejsce w klasycznym politycznym systemie demokratycznym, ale transakcyjny charakter porozumienia zbliżył brytyjski system polityczny do wzorców patronacko-klientelistycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
A. Antoszewski, Tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008.
 
2.
M. Banaś, M. Zieliński, Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej Studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2007 roku, Wrocław 2015.
 
3.
V. Bogdanor, 2017: The Election of the Trojan Horses, „The Political Quarterly” 2017, vol. 88, nr 3.
 
4.
V. Bogdanor, The British General Election of 2015 and the Rise of the Meritocracy, „The Political Quarterly” 2016, vol. 87, nr 1.
 
5.
Confidence and Supply Agreement between the Conservative and Unionist Party and the Democratic Unionist Party, https://www.gov.uk/government/... (dostęp: 12.09.2017).
 
6.
J. Curtice, Playing with political fire: Cameron, the Conservatives and the EU referendum, „Juncture” 2015, vol. 22, nr 3.
 
7.
S. Cushion, R. Thomas, O. Ellis, Interpreting UKIP’s ‘Earthquake’in British Politics: UK Television News Coverage of the 2009 and 2014 EU Election Campaigns, „The Political Quarterly” 2015, vol. 86, nr 2.
 
8.
M. Debus, Portfolio allocation and policy compromises: How and why the Conservatives and the Liberal Democrats formed a coalition government, „The Political Quarterly” 2011, vol. 82, nr 2.
 
9.
A. Dodds, Why people voted to Leave and what to do now: A view from the doorstep, „The Political Quarterly” 2016, vol. 87, nr 3.
 
10.
E. Evans, E. Sanderson-Nash, From Sandals to Suits: Professionalisation, Coalition and the Liberal Democrats, „The British Journal of Politics and International Relations” 2011, vol. 13, nr 4.
 
11.
M.J. Goodwin, O. Heath, The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result, „The Political Quarterly” 2016, vol. 87, nr 3.
 
12.
Z. Greene, Working through the issues: how issue diversity and ideological disagreement influence coalition duration, „European Political Science Review” 2017, vol. 9, nr 4.
 
13.
O. Heath, M. Goodwin, The 2017 General Election, Brexit and the Return to Two-Party Politics: An Aggregate-Level Analysis of the Result, „The Political Quarterly” 2017, vol. 88, nr 3.
 
14.
H. Helboe Pedersen, What do Parties Want? Policy versus Office, „West European Politics” 2012, vol. 35, nr 4.
 
15.
T. Heppell, Cameron and Liberal Conservatism: Attitudes within the Parliamentary Conservative Party and Conservative Ministers, „The British Journal of Politics and International Relations” 2013, vol. 15, nr 3.
 
16.
C. Johnson, A. Middleton, Junior coalition parties in the British context: Explaining the Liberal Democrat collapse at the 2015 general election, „Electoral Studies” 2016, vol. 43.
 
17.
T. Kalandrakis, Minimum winning coalitions and endogenous status quo, „International Journal of Game Theory” 2010, vol. 39, nr 4.
 
18.
M. Laver, Models of government formation, „Annual Review of Political Science” 1998, vol. 1, nr 1.
 
19.
M. Laver, K.A. Shepsle, Coalitions and Cabinet Government, „American Political Science Review” 1990, vol. 84, nr 3.
 
20.
R. Muir, Coalition: A new era in British politics, „Juncture” 2010, vol. 17, nr 1.
 
21.
A. Paun, A. Hibben, Supplying confidence: How confidence and supply agreements between minority governments and smaller parties work, London 2017, https://www.instituteforgovern... (dostęp: 12.09.2017).
 
22.
G. Peele, Governing the UK: British Politics in the 21st Century, Oxford 2004.
 
23.
A. Rusinowska, H. de Swart, Negotiating a Stable Government: An Application of Bargaining Theory to a Coalition Formation Model, „Group Decision and Negotiation” 2008, vol. 17, nr 5.
 
24.
S.R. Shenhav, O. Oshri, D. Ofek, T. Sheafer, Story Coalitions: Applying Narrative Theory to the Study of Coalition Formation: Story Coalitions, „Political Psychology” 2014, vol. 35, nr 5.
 
25.
W. Sokół, Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych, [w:] M. Chmaj (red.), Rządy koalicyjne w III RP, Olsztyn 2006.
 
26.
J. Tonge, Supplying Confidence or Trouble? The Deal Between the Democratic Unionist Party and the Conservative Party, „The Political Quarterly” 2017, vol. 88, nr 3.
 
27.
UK Government financial support for Northern Ireland, https://www.gov.uk/government/... (dostęp: 12.09.2017).
 
28.
R. Whitaker, United Kingdom, „European Journal of Political Research” 2011, vol. 50, nr 7–8.
 
29.
R.K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych, Kraków 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top