PL EN RU
Służby specjalne w systemie politycznym Białorusi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przeprowadzono charakterystykę ustrojową służb specjalnych w systemie politycznym Białorusi. Analizuje się związki łączące je z konstytucyjnymi organami władzy państwowej, tj. Prezydentem, Rządem, parlamentem, prokuraturą i sądami. Stawia się tezę, że służby specjalne są w pełni podporządkowane Prezydentowi, a szef KGB jest faktycznie drugą osobą w państwie, ważniejszą politycznie niż premier czy ministrowie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 г. № 77-З, http://kodeksy-by.com/zakon_rb... (24.08.2016).
 
2.
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных секретах», http://kodeksy-by.com/zakon_rb... (24.08.2016).
 
3.
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности», http://www.pravo.by/main.aspx?... (24.08.2016).
 
4.
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. N 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», http://kodeksy-by.com/zakon_rb... (24.08.2016).
 
5.
Закон Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-З, http://kodeksy-by.com/zakon_rb... (24.08.2016).
 
6.
Кузнецов И.Н., Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине „Национальная Безопасность”, Mинск 2012.
 
7.
Поротников А., Будущее спецслужб Беларуси: трезвый расчет вместо красивых фантазий, 5 февраля 2015, http://nmnby.eu/news/analytics... (24.08.2016).
 
8.
Поротников А., Перспективы трансформации системы специальных служб Беларуси, Mинск 2014.
 
9.
Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 116.
 
10.
«О вопросах внешней разведки», http://www.kgb.by/ru/ukaz116 (24.08.2016).
 
11.
Указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 325 «О некоторых вопросах Комитета государственной безопасности», http://www.pravo.by/main.aspx?... 5&p1=1 (24.08.2016).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top