PL EN RU
Służby specjalne w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Prawa i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie pozycji ustrojowej służb specjalnych w Federacji Rosyjskiej. Są one kluczowym ogniwem systemu władzy. Artykuł poświęcony jest analizie wybranych służb specjalnych bezpośrednio podległych Prezydentowi Federacji Rosyjskiej: Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, Służbie Wywiadu Zagranicznego oraz Federalnej Służba Ochrony.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Jurewicz-Bakun K., Rola Prezydenta Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, [w:] M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności. Część II, Siedlce 2011.
 
2.
Kraj K., Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2010, nr 1–2.
 
3.
Kraj K., Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2009, nr 3–4.
 
4.
Kraj K., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Radom 2009.
 
5.
Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
 
6.
Minkina M., Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2012.
 
7.
Ostojski J., Bezpieczeństwo narodowe, „Konspekt” 2007, nr 2, http://www.up.krakow.pl/konspe... (20.10.2016).
 
8.
Pawlikowicz L., Pion kontrwywiadu zagranicznego 1. Zarządu Głównego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954–1991 – funkcje, struktury i kadry. Zarys problematyki, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7, http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/p... (20.10.2016).
 
9.
Sołdatow A., Borogan I., KGB/FSB Władcy Rosji, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top