PL EN RU
Rządy Boga czy system demokracji – ideologiczny spór o kształt Republiki Islamskiej Pakistanu w XX i w XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł traktuje o politycznych sporach związanych ze współczesnymi interpretacjami islamu w kontekście konstruowania samej idei Pakistanu, a następnie ciągłego redefiniowania jego ideologicznych fundamentów. Analizie zostały poddane dwie koncepcje, będące w opozycji: polityczna filozofia współczesnego demokratycznego państwa islamskiego, opracowana przez Muhammada Allamę Iqbala, oficjalnie uznawanego za duchowego Ojca Pakistanu, oraz tradycjonalistyczna (lub fundamentalistyczna) wizja państwa islamskiego propagowana przez Abul A’la Maududiego, twórcę Dżamaat-e-Islami, jednej z najbardziej wpływowych organizacji muzułmańskich w całej Azji. Wybrane elementy obydwóch politycznych wizji bywały realizowane przez rozmaitych graczy sceny politycznej na przestrzeni siedemdziesięciu lat. Implikacje politycznych sporów miały zawsze znaczący wpływ na ostateczny kształt pakistańskiego społeczeństwa, polityki czy stanowionego prawa. Proces deradykalizacji czy detalibanizacji, zbiegający się z wojskową operacją „Zarb-e-Azb”, wydaje się być głęboko zakorzeniony w ideologii, a jego sukces może – do pewnego stopnia – zależeć od skuteczności argumentów ideologicznych przedstawianych przez walczące strony.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Ahmed Akbar S., Pakistan Society: Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia, Delhi 1988.
 
2.
Bhutto B., Daughter of the East. An Autobiography, London 2007.
 
3.
Dębnicki K., The Pakistani Identity Constructed in Reaction to the Outside World. Perceptions of the West Created by Pakistan’s Militant Media at the Time of Internal Strife, „Politeja” 2016, nr 40.
 
4.
Dziekan M., Prawo muzułmańskie wczoraj i dziś, [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Warszawa 2003.
 
5.
Esposito J. L., Islam: Ideology and Politics in Pakistan, [w:] A. Banuazizi, M. Weiner (red.), The State, Religion and Ethnic Politics: Pakistan, Iran and Afghanistan, Lahore 1987.
 
6.
Ess Joseph van, Islam, [w:] Pięć wielkich religii świata, tłum. J. Doktór, Warszawa 1987.
 
7.
Hasan Usman and Iftikhar, Ali (red.), The Muslim Debate, Islamabad 2015.
 
8.
Iqbal Muhammad Allama, Islam as an Ethical and Political Ideal, Lahore 1977.
 
9.
Iqbal Muhammad Allama, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore 1989.
 
10.
Iqbal Muhammad Allama, Kulliyat-e-Iqbal: Urdu, Islamabad 2015.
 
11.
Jaffrelot Ch. The Pakistan Paradox. Instability and Resilience, Gurgaon 2015.
 
12.
Junik-Łuniewska K., From Malala to Burka Avenger: A Few Remarks on Changing Female Role Models in Contemporary Pakistan, „Politeja” 2016, nr 40.
 
13.
Kukreja V., Contemporary Pakistan. Political Processes, Conflicts and Crises, New Delhi–London 2003.
 
14.
Kuszewska A., Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, Warszawa 2015.
 
15.
Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.
 
16.
Musharraf P., Na linii ognia. Wspomnienia, tłum. U. Budzich-Szukała, M. Czekański, Warszawa 2007.
 
17.
Maududi A. A’la, Risālah-e-Dīnīyat (Traktat o religii, wersja oryginalna w języku urdu), Lahore 1932.
 
18.
Maududi A. A’la, Islam and Modern Civilization, reprint Cairo (wersja w języku arabskim i tłumaczenie angielskie), b.d.
 
19.
Nasr Seyyed Vali Reza, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism, Oxford 1996.
 
20.
Parray Tauseef Ahmed, Allama Iqbal on Islam-Democracy Discourse: An Analysis of his Views on Compatibility and Incompatibility, „I slam and Muslim Societies – A Social Science Journal”, http://www.muslimsocieties.org... (dostęp:03.2018).
 
21.
Rashid A., Pakistan on the Brink. The Future of Pakistan, Afghanistan and the West, London 2012.
 
22.
Rashid A. Talibowie, tłum. D. Chylińska, A. Lipszyc, J. Piątkowska, Kraków 2002.
 
23.
Singh J., Jinnah. India-Partition, Independence, New Delhi 2009.
 
24.
Sivan E., Radykalny islam, tłum. A. Kosior, Kraków 2005.
 
25.
Waheed-uz-Zaman, Towards Pakistan, Lahore 1985.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top