PL EN RU
Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Metoda pomiaru autonomii samorządu gminnego została zastosowana dla 39 krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 18 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zmiany wartości wskaźnika we wschodniej części kontynentu są znacznie bardziej dynamiczne niż w ustabilizowanych demokracjach zachodnich. Różnice w poziomie autonomii wykazują silny związek z przebiegiem procesów integracji europejskiej – wartość wskaźnika rosła najwcześniej w krajach przystępujących do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poziom autonomii gmin nie wykazuje natomiast związku z organizacją terytorialną – w świetle danych empirycznych podział kraju na duże jednostki samorządowe nie jest warunkiem głębokiej decentralizacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Blöchliger H., King D., Less than you thought: the fiscal autonomy of sub-central governments, „OECD Economic Studies” 2006, nr 43 (2).
 
2.
Blöchliger H., What is The OECD Fiscal Network Measuring? An Overview of the Fiscal Decentralization Database, referat przygotowany na konferencję Taxonomy of Grants and Measurement of Fiscal Decentralization, Paryż, 10–11.03.2011.
 
3.
Bours A., Management, Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, [w:] R. J. Bennett (red.) Local Government in the New Europe, Belhaven Press, London–New York 1993.
 
4.
Coulson A., Campbell A., Into the Mainstream: Local Democracy in Central and Eastern Europe, „Local Government Studies” 2006, nr 32 (5).
 
5.
Ebel R., Yilmaz S., On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization, [w:] J. Martinez- Vazques (red.), Public Finance in Developing and Transition Countries: Essays in Honour of Richard Bird, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 
6.
Hajnal G., Rosta M., The illiberal state on the local level The doctrinal foundations of subnational governance reforms in Hungary (2010–2014), referat prezentowany na EGPA Annual Conference, 10–12.09.2014, Speyer, Niemcy.
 
7.
Hesse J., Sharpe L., Local Government in International Perspective: Some Comparative Observations, [w:] J. Hesse (red.), Local Government and Urban Affairs in International Perspective. Analyses of Twenty Western Industrialized Countries, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1991.
 
8.
Hlepas N., Is it the twilight of decentralization? Testing the limits of functional reforms in the era of austerity, „International Review of Administrative Sciences” 2016, nr 82 (2).
 
9.
Keating M., Hughes J., The Regional Challenge in Central and Eastern Europe, Series on Regionalism and Federalism, No. 1, Presses Interuniversitaires Europeenes – Peter Lang, Brussels–Bern–Berlin–Frankfurt/M–New York–Oxford–Wien 2003.
 
10.
Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H., Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990–2014), „Regional & Federal Studies” 2016, nr 26 (3).
 
11.
Levitas A., Fiscal decentralization indictors 2006–2014, NALAS, Skopje 2016.
 
12.
Levitas A., Local Government Reform as State Building: What the Polish Case Says About „Decentralization”, „Studies in Comparative International Development” 2017, nr 52 (1).
 
13.
Martinez-Vazques J., Timofeev A., „Decentralization Measures Revisited”, referat przygotowany na konferencję Taxonomy of Grants and Measurement of Fiscal Decentralization, Paryż, 10–11.03.2011.
 
14.
Newton K., Is Small Really so Beautiful? Is Big Really so Ugly? Size, Effectiveness and Democracy in Local Government, „Political Studies” 1992, vol. 30.
 
15.
Page E. & Goldsmith M., Central and Local Government Relations. A Comparative Analysis of West European Unitary States, Sage, London 1987.
 
16.
Palne-Kovacs I., Bodor A., Finta I., Grunbut Z., Kacziba P., Zongor G., Farewell to decentralization: the Hungarian story and its general implications, „Croatian Comparative Public Administration” 2016, nr 16 (4).
 
17.
Shah A., Fiscal Federalism and Macroeconomic Governance: For Better or For Worse?, The World Bank 1998.
 
18.
Sharpe L. J., Theories and Values of Local Government, „Political Studies” 1973, nr 2.
 
19.
Swianiewicz P., If Territorial Fragmentation Is a Problem, Is Amalgamation a Solution? East European Perspective, „Local Government Studies” 2010, nr 36 (2).
 
20.
Swianiewicz P., Mielczarek A., Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders?, „Local Government Studies” 2010, nr 36 (2).
 
21.
Swianiewicz P., Territorial consolidation reforms – European experiences of 21st century, [w:] Conference Proceedings, International Conference Geobalcanica 2015, Skopje 5–7 June 2015, s. 379–388, DOI: dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.48.
 
22.
Swianiewicz P., Gendźwiłł A. Zardi A., Does Size Matter? Toolkit of Territorial Amalgamation Reforms in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2017.
 
23.
Swianiewicz P., An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, „Local Government Studies” 2014, nr 40 (2).
 
24.
Steyvers K., Swianiewicz P., Configurations of Local Autonomy in Europe. Towards an Empirical Typology of Countries, referat przygotowany na doroczną konferencję ECPR, Oslo, wrzesień 2017.
 
25.
Zentai V., Peteri G., Mastering Decentralisation and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, LGI-Open Society Institute, Budapest 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top