PL EN RU
Prolegomena of qualitative political science
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The topic of this article is methodological pluralism in political science, as a result of widening the scope of political science research. The objective is to reflect on qualitative research and to critically analyze its purpose and rules in political science. This article conceptualized the idea of qualitative political science.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (18)
1.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 
2.
Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.
 
3.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 
4.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 
5.
Hałas E., Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Lublin 1994.
 
6.
Jakubowski W., Zamęcki Ł., Załęski P., Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.
 
7.
Jemielniak D., Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Warszawa 2012.
 
8.
Klementewicz T., Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
9.
Konecki K.T., Wprowadzenie do polskiego wydania, D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.
 
10.
Korporowicz L., Ewaluacja jako animacja. W kierunku ewaluacji piątej generacji, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bi... (sierpień 2020).
 
11.
Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986.
 
12.
Krzemiński I, Interakcjonizm symboliczny i socjologia, Warszawa 1986.
 
13.
Marciniak E.M., Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych, «Studia Politologiczne» 2013, vol. 25.
 
14.
Mattelart A., Mattelart M., Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie, Warszawa–Kraków 2001.
 
15.
Marsch D., Stocker G., (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
16.
Moravscik A., Transparency: The Revolution in Qualitative Research, «Political Science & Politics» 2014, vol. (47).
 
17.
Staniszewski D., Interakcjonizm symboliczny Herberta Blumera w ujęciu makrostrukturalnym,www.racjonalista.pl (sierpień 2020).
 
18.
Straś-Romanowska M., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wrocław 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top