PL EN RU
Etyczny wymiar przywódczej komunikacji
 
Więcej
Ukryj
1
docent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęte zostały dwa zagadnienia. Po pierwsze, zaprezentowano etyczne aspekty komunikacji przywódczej w kontekście dwóch ogólnych modeli: przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego. Po drugie, przedstawione zostały częściowe wyniki badań standardów etycznych, którymi kierują się kierownicy wyższego szczebla i przedsiębiorcy. Analizę wykonano na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla i 28 wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Za pomocą kodowania wypowiedzi badanych zrekonstruowano etyczne standardy dotyczące przywództwa transformacyjnego i komunikacji przywódczej. Stwierdzono różnice pomiędzy standardami artykułowanymi w obu badanych grupach. W grupie menedżerów znacznie silniej zakorzeniony jest ideał przywództwa transformacyjnego oparty na komunikowaniu pracownikom wartości i standardów etycznych, a także demonstrowaniu przywiązania do tych wartości przez kadrę zarządzającą. Wyraźniej zaznaczone są także standardy etycznej komunikacji, w szczególności dotyczące zakresu informowania pracowników i dialogowego charakteru tego procesu.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top