PL EN RU
Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego
 
Więcej
Ukryj
1
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sposób wykorzystania Internetu we współczesnych kampaniach wyborczych nie odbiega od standardów działania typowych dla mediów tradycyjnych, zwłaszcza telewizji. Amorficzna przestrzeń Internetu stwarza modelowe warunki do implementacji zróżnicowanych (pod względem grup odbiorczych, zawartości merytorycznej, ogólnego stylu działania) strategii komunikacyjnych. W tym rozumieniu działania negatywne w Internecie należy uznać jako twórcze rozwinięcie wcześniejszych koncepcji oddziaływania kampanijnego – także działania klasyfikowane jako hejt internetowy, w swoisty sposób uzupełniające tradycyjne metody oddziaływania politycznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Ackert, Psychologia społeczna, Poznań 1997.
 
2.
W. Cwalina, M. Drzewiecka, Negative political online banners: an experimental study, “e-Politikon” 2014, nr 9.
 
3.
K.A. Foot, S.M. Schneider, Web Campaigning, The MIT Press, Cambridge, Massauchetts 2009.
 
4.
R.S. Garrett, Concepts, Crises and Campaigns: How Political Proffesionals Define Electoral Crisis, “Journal of Political Marketing” 2006, nr 1–2.
 
5.
N.A. Jackson, D.G. Lilleker, Building an Architecture of Participation? Political Parties and Web 2.0 in Britain, “Journal of Information Technology & Politics” 2009, nr 6 (3–4).
 
6.
M. Jacuński, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016.
 
7.
M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999.
 
8.
M. Kolczyński, Internet w wyborczych strategiach komunikacyjnych polskich partii politycznych – doświadczenia z wyborów parlamentarnych ‘2011, www.nowapolitologia.pl, Katowice 2012.
 
9.
M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.
 
10.
D. Meerman Scott Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Warszawa 2012.
 
11.
P. Norris, J. Curtice, D. Sanders, M. Scammell, H.A. Semetko, On Message. Communicating The Campaign, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 1999.
 
12.
S.L. Popkin, Spekulujący wyborca: komunikacja i perswazja w kampaniach prezydenckich, [w:] J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo, t. 2, Warszawa 1998.
 
13.
K.C. Swint, Political Consultants and Negative Cam-paigning, Lanham-New York-Oxford 1998.
 
14.
M. Szpunar, W stronę nowych mediów, Toruń 2010.
 
ISSN:1640-8888