PL EN RU
Dylematy analizy teoretycznej struktury wiedzy o polityce
 
Więcej
Ukryj
1
profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Struktura teoretycznej wiedzy o polityce jest mało czytelna i słabo rozpoznawalna. Badacze w różny sposób wyodrębniają jej elementarne części składowe. Podstawowe pojęcia stosowane do analizy struktury podejść badawczych takie jak paradygmat, orientacja teoretyczna, podejścia badawcze są mało precyzyjne i stosowane niekonsekwentnie. Autor postuluje konieczność wypracowania, a przynajmniej uzgodnienia podstawowych kryteriów systematyzacji oraz zasad uporządkowanej analizy teoretycznego dorobku nauk o polityce.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Blum W.T. (ed.), The Paradigm Problem in Political Science: Perspectives from Philosophy and Practice, Durham 1982.
 
2.
Haas M., Polity and Society. Philosophical Underpinnings of Social Science Paradigms, New York 1992.
 
3.
Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 
4.
Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.
 
5.
Latin D., The Political Science discipline, [w:] E.D. Mansfield, R. Sisson (eds.), The Evolution of Political Knowledge: Theory and Inquiry in American Politics, Ohio 2003.
 
6.
Maasen S., Weingart P., Metaphors and the Dynamics of Knowledge, New York 2000.
 
7.
Mahajan V.D., Political Theory. The Principles of Political Sciences, New Delhi 1985.
 
8.
March D., Stoker G., Theory and Methods in Political Science, Palgrave 2002.
 
9.
Marne A.J., From Politics Past to Politics Future. An Integrated Analysis of Current and Emerged Paradigms, London 1999.
 
10.
Nocoń J., Laska A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005.
 
11.
Shapiro I., Smith R.M., Masoud T.E., Problems and Methods in the Study of Politics, Cambridge 2004.
 
12.
Schumaker P., From Ideologies to Public Philosophies. An Introduction to Political Theory, Blackwell 2007.
 
13.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 
14.
Vincent A., The Nature of Political Theory, Oxford University Press 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top