PL EN RU
Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Badań nad Polityką i wykładowca anglojęzycznych studiów International Relations and European Studies Uczelni Łazarskiego i Coventry University
Data publikacji: 20-12-2019
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor podejmuje problematykę przemian uniwersytetu pod wpływem presji rynkowej i wprowadzania do Akademii metod pracy i zarządzania z „kultury audytu”. Autor przedstawia konsekwencje poddania uniwersytetów reżimowi nieustannej oceny pracy akademickiej opartej o parametryzację i wprowadzenia do nich ducha rynkowej rywalizacji. Wnioski przedstawione w artykule przez autora są oparte o częściową analizę polskiej debaty na temat komercjalizacji nauki, „obserwacji uczestniczącej” autora w środowisku akademickim oraz o doświadczenia z krajów, w których podobny system działa od wielu lat. Autor wskazuje jednak na potrzebę znaczenie dokładniejszego zbadania lokalnego kontekstu, praktyk i znaczeń, jakie wytworzyły się w Polsce po wprowadzeniu reformy szkolnictwa wyższego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Barry A., Osborne T., Rose N. (eds.), Foucault and Political Reason, Londyn 1996.
 
2.
Bevir M. (ed.), Interpretive Political Science, t. I–IV, Sage Library of Political Science, Berkeley 2010.
 
3.
Billig M., Learn to Write Badly. How to Succeed in the Social Science, Cambridge 2013.
 
4.
Bok D., Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education, Oxford 2003.
 
5.
Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009.
 
6.
Bronwyn D., Peter B., Governmentality and Academic Work. Shaping the Hearts and Minds of Academic Workers, «Journal of Curriculum Theorizing» 2010, Volume 26, Number 3.
 
7.
Burchell G., Gordon C., Miller P. (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chciago 1991.
 
8.
Dean M., Governmentality, Power and Rule in Modern Society, London 1999.
 
9.
Donoghoue F., The LAST Professors. The Corporate University and the Fate of the Humanities, Fordham University Press 2008.
 
10.
Grinsberg B., The Fall of the Faculty. The Rise of All-Administrative Universities and Why It Matters, Oxford 2011.
 
11.
Gordon C., Governmental Rationality, [w:] G. Burchell, C. Gordon, Peter Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chciago 1991.
 
12.
Kirp D.L., Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line: The Marketing of Higher Education, New York 2004.
 
13.
Nussbaum M.C., Not For Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press 2010.
 
14.
Power M., Audit Society. The Ritual of Verifications, Oxford University Press 1997.
 
15.
Shore C., Wright S., Coercive accountability. The Rise of Audit Culture in Higher Education, [w:] M. Strathern (ed.), Audit Cultures. Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academia, Routledge 2000.
 
16.
Strathern M. (ed.), Audit Cultures. Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academia, Routledge 2000.
 
17.
Tuchman G., Wannabe U. Inside the Corporate University, The University of Chicago Press 2009.
 
18.
Veyne P., Foucault rewolucjonizuje historię, Warszawa 2007.
 
19.
Walters W., Governmentality. Critical Encounters, New York 2012.
 
20.
Warczok T., Zarycki T., Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Warszawa 2016.
 
21.
Washburn J., University, Inc.: The Corporate Corruption of Higher Education, New York 2006.
 
ISSN:1640-8888