PL EN RU
Z badań nad siatką terminologiczną brandingu państwa
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 20-12-2019
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Globalizacja gospodarcza oraz intensyfikacja współzależności międzynarodowych wywołały pogłębianie się mechanizmu unifikacji polityczno-ekonomicznej. Wynikiem tych procesów jest przenikanie się przedsiębiorstw oraz państwa. Działania służące tworzeniu produktu i strategii marketingowych, które były domeną prywatnych spółek oraz korporacji, zostają przejęte przez sektor publiczny. Każdy towar bądź usługa muszą zostać wyróżnione spośród produktów konkurencyjnych odpowiednim symbolem, nazwą, terminem bądź znakiem graficznym nazywanym marką. W procesie globalizacji państwo wkroczyło w sferę brandingu. W wyniku tego wyodrębniły się pojęcia brandingu narodowego, brandingu państwowego oraz brandingu politycznego, które określają państwo jako markę. Celem opracowania jest analiza terminu budowania świadomości marki, brandingu, w kontekście umiejscowienia tego przedmiotu dociekań poznawczych w naukach o polityce oraz analiza problemu zdefiniowania brandingu oraz marki przy wykorzystaniu etymologii terminów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Warszawa 2006.
 
2.
Blackett T., What is a brand?, [w:] R. Clifton (ed.), Brand and Branding, London 2003.
 
3.
Bodio T., Świadomość i zachowania polityczne, «Studia Nauk Politycznych» 1985, nr 5–6.
 
4.
Bodio T., Polityka „bez ideologii”, «Magazyn Sztuki» 2004, Nr 29.
 
5.
Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Warszawa 2014.
 
6.
Dibb S., Rethinking the brand concept: New brand orientation, «Corporate Communication: An International Journal» 2001, No 6 (4).
 
7.
Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2001.
 
8.
Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarządzanie, Warszawa 2011.
 
9.
Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 2002.
 
10.
Olins W., Trading Identities: Why Countries and Companies are Taking on Each Other’s Roles, London 1999.
 
11.
Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, Warszawa 2005.
 
12.
Roll M., Asian brand strategy: How Asia Builds Strong Brands, Nowy Jork 2006.
 
13.
Smith A., National Identity, Las Vegas 1991.
 
14.
True J., Globalisation and Identity, [w:] R. Miller (ed.), Globalisation and Identity, South Melbourne 2006.
 
15.
Wang J., Localising Public Diplomacy: the role of sub-national actors in nation branding, «Place Branding» 2006, vol. 2, no. 1.
 
16.
Wyciechowska I., Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888