PL EN RU
Debata parlamentarna w procesie stanowienia prawa – z technologii polityki
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum w Krakowie
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje czas debaty parlamentarnej w procesie stanowienia prawa, podczas rządów populistycznie zorientowanych partii (2015–2019). Ugrupowania te (Zjednoczona Prawica) są krytyczne wobec współczesnej idei demokracji parlamentarnej, traktują debatę w Sejmie raczej jako techniczne narzędzie, a nie wartość polityczną czy etyczną. Współczesny populizm nie neguje parlamentaryzmu formalnie, tylko materialnie obniża jego rangę, wyraźnie go instrumentalizuje. Dostrzec można zjawisko ograniczania dyskusji, niepodejmowania rozmów i narzucania woli przez większość. W parlamencie znajduje odbicie rzeczywisty stosunek populistycznych ugrupowań do opozycji, dostrzegalna jest jej anihilacja.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
Arrow K., Social choice and individual values, New York–London 1963.
 
2.
Arystoteles, Fizyka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie t. 2, wstęp, komentarz i tłum. K. Leśniak, Warszawa 2003.
 
3.
von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2005.
 
4.
Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.
 
5.
Budzyńska-Gaca A., Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010, Warszawa 2015.
 
6.
Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2013.
 
7.
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa 2010.
 
8.
Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2007.
 
9.
Held D., Modele demokracji, tłum. W. Nowicki, Kraków 2010.
 
10.
Herodot z Halikarnasu, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1956.
 
11.
Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tłum. P. Kornobis, K. Wolański, Warszawa 2008.
 
12.
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.
 
13.
Lasswell H., Kaplan A., Power and Society. A Framework for Political Inquiry, New Haven–London 1976.
 
14.
Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, tłum. B. Szelewa, Warszawa 2013.
 
15.
Mouffe Ch., Carl Schmitt i paradoks demokracji liberalnej, tłum. T. Leśniak, [w:] Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.
 
16.
Müller J.-W., Co to jest populizm?, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2017.
 
17.
Nalepa M., Party Institutionalization and Legislative Organization. The Evolution of Agenda Power in the Polish Parliament, «Journal of Comparative Politics» 2016, vol. 48, April.
 
18.
Nieć M., Demokracja masowa – między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, t. 19.
 
19.
Nieć M., Komunikowanie polityczne w społeczeństwie przed-masowym, Warszawa 2010.
 
20.
Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994.
 
21.
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa 2009.
 
22.
Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Pojęcia, teorie i metody, Warszawa 2016.
 
23.
Szacki J. Wstęp, [w:] Y. Meny, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.
 
24.
Szczupaczyński J. (opr.), Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995 (t. I) i 1998 (t. II).
 
25.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
 
26.
Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top