PL EN RU
Parliamentary debate in lawmaking process – technology of politics
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Ignatianum w Krakowie
 
 
Publication date: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyses the duration of parliamentary debate in the lawmaking process in the period when Poland was governed by populist groups (2015–2019). These groups (the United Right) are critical of the modern idea of parliamentary democracy, and populist parties treat a debate in the Parliament as a political technique rather than an important political and ethical value. Formally, contemporary populism does not deny the Parliament but lowers its rank and clearly instrumentalises it, which is manifested in the practice of limiting discussion, not taking up talks, and imposing the majority’s will. At the same time, the Parliament reflects the real attitude of populist groups to the political opposition and their attempts at its political annihilation.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (26)
1.
Arrow K., Social choice and individual values, New York–London 1963.
 
2.
Arystoteles, Fizyka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie t. 2, wstęp, komentarz i tłum. K. Leśniak, Warszawa 2003.
 
3.
von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2005.
 
4.
Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.
 
5.
Budzyńska-Gaca A., Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010, Warszawa 2015.
 
6.
Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2013.
 
7.
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa 2010.
 
8.
Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2007.
 
9.
Held D., Modele demokracji, tłum. W. Nowicki, Kraków 2010.
 
10.
Herodot z Halikarnasu, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1956.
 
11.
Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tłum. P. Kornobis, K. Wolański, Warszawa 2008.
 
12.
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.
 
13.
Lasswell H., Kaplan A., Power and Society. A Framework for Political Inquiry, New Haven–London 1976.
 
14.
Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, tłum. B. Szelewa, Warszawa 2013.
 
15.
Mouffe Ch., Carl Schmitt i paradoks demokracji liberalnej, tłum. T. Leśniak, [w:] Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.
 
16.
Müller J.-W., Co to jest populizm?, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2017.
 
17.
Nalepa M., Party Institutionalization and Legislative Organization. The Evolution of Agenda Power in the Polish Parliament, «Journal of Comparative Politics» 2016, vol. 48, April.
 
18.
Nieć M., Demokracja masowa – między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula, «Wrocławskie Studia Politologiczne» 2015, t. 19.
 
19.
Nieć M., Komunikowanie polityczne w społeczeństwie przed-masowym, Warszawa 2010.
 
20.
Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994.
 
21.
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa 2009.
 
22.
Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Pojęcia, teorie i metody, Warszawa 2016.
 
23.
Szacki J. Wstęp, [w:] Y. Meny, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.
 
24.
Szczupaczyński J. (opr.), Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995 (t. I) i 1998 (t. II).
 
25.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
 
26.
Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top