PL EN RU
Desintegration and Integration as Interrelated Ethnopolitical Processes (Ukrainian case)
 
Więcej
Ukryj
1
Институт государства и права имени В. М. Корецкого, Национальной Академии наук Украины
 
 
Data publikacji: 16-12-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The processes of ethnopolitical integration and disintegration in interconnection with modern realities, challenges and processes are studied. Within the framework of the dialectical approach, they are defined as components of a single multilevel integration-disintegration process. Ethnopolitical integration may contain features, characteristics of ethnopolitical disintegration, and the latter may have integration consequences, contributing to the consolidation of the nation and society, the preservation of territorial integrity. The preconditions and factors of ethnopolitical disintegration of Ukraine and the forthcoming reintegration taking into account foreign experience are studied.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
O. Antoniuk, Etnichni protsesy, Politolohichnyi slovnyk, http://subject.com.ua/politica... (23.10.2021).
 
2.
V. L. Arbenina, Etnichnost kak predmet sociologicheskogo analiza, [in:] V. L. Arbenina, Metodologiya, teoriya ta praktika sociologichnogo analizu suchasnogo suspilstva, 2001.
 
3.
S. A. Aslanov, Etnopolitychna stabilnist derzhavy: polityko-pravovyi analiz, Uzhhorod 2016.
 
4.
P. P. Hai-Nyzhnyk, Okupatsiia ta aneksiia Krymu Rosiiskoiu Federatsiieiu u 2014 r. yak akt ahresii proty Ukrainy: perebih vtorhnennia i svidchennia mizhnarodnoho zlochynu, «Hileia» 2017, Vyp. 118 (№ 3).
 
5.
A. V. Inozemceva, K voprosu o ponyatiyah «integraciya», «dezintegraciya» i «reintegraciya», [in:] Aktualnye voprosy v nauchnoj rabote i obrazovatelnoj deyatelnosti, Tambov 2015.
 
6.
O. V. Kartunov, Vstup do etnopolitolohii, Kyiv 1999.
 
7.
N. Kosmarskaya, Russians in post-Soviet Central Asia: more «cold» than the others? Exploring (ethnic) identity under different sociopolitical settings, «Journal of Multilingual and Multicultural Development» 2014, Vol. 35, № 1.
 
8.
I. O. Kresina, Natsionalno-kulturna avtonomiia: pravovyi shliakh vyrishennia rusynskoi problemy, «Stratehichni priorytety» 2017, № 1.
 
9.
A. Libman, B. Hejfec, Modeli ekonomicheskoj dezintegracii. Integraciya i dezintegraciya, «Evrazijskaya ekonomicheskaya integraciya» 2011, № 2.
 
10.
O. Predescu, Legal Themes of Great Romania, «Rev. Universul Juridic» 2019, № 121.
 
11.
M. Sima, The Idea Of Great Hungary In Historical Perspective, «European Journal of Geopolitics» 2017, № 5.
 
12.
N. I. Tsitsuashvili, Etnopolitychna rol Chornomorskoho flotu Rosiiskoi Federatsii v Ukraini, «Derzhava i pravo» 2009, Vyp. 46.
 
13.
K. M. Vitman, Setsesiia Katalonii yak nevdala sproba dezintehratsii Ispanii, [in:] S. V. Kіvalov (ed.), Aktualni problemy polityky, Odessa 2017.
 
14.
K. M. Vitman, Perspektyvy vprovadzhennya uhors’koyi natsional’no-terytorial’noyi avtonomiyi v Ukrayini, [in:] Nauka ta suspil’ne zhyttya Ukrayiny v epokhu hlobal’nykh vyklykiv lyudstva u tsyfrovu eru, T. 1, Odesa 2021.
 
15.
T. Voronina, Integraciya i dezintegraciya kak proyavlenie vnutrennih protivorechij integracionnoj sistemy, «Terra Economicus» 2013, Vol. 11, № 1–2.
 
16.
V. A. Yavir, Etnopolitychna intehratsiia ta dezintehratsiia u suchasnomu sviti: polityko-pravovyi kontsept, Kyiv 2018.
 
17.
V. A. Yavir, Zakarpattya yak ob”yekt etnoterytorial’nykh pretenziy Uhorshchyny ta Rosiyi: porivnyal’nyy analiz stratehiy ta tsiley, «Politychne zhyttya» 2018, № 3.
 
18.
T. Zametina, Konstitucionnye voprosy integracii Kryma i Sevastopolya v socialno-ekonomicheskuyu sferu Rossijskoj Federacii, «Vestnik Saratovskoj gosudarstvennoj yuridicheskoj akademii» 2017, № 1 (114).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top