PL EN RU
Wpływ komercjalizacji na procesy polityczne w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkta na kierunku politologia w WSNHiD w Poznaniu
Data publikacji: 25-01-2020
 
Studia Politologiczne 2011;20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Początki procesu „komercjalizacji polityki”, realizowanej na każdym poziomie terytorialnego podziału państwa, obserwuje się od początku lat 90. XX w., od kiedy polska demokracja absorbuje instrumenty pragmatyczne i rynkowe. Zgodnie z tym trendem kolejne kampanie wyborcze po 1989 roku to przykłady stosowania lepszych i bardziej różnorodnych technik marketingowych, na coraz większą skalę. Przedmiotowe zjawisko nie ominęło samorządu lokalnego. Profesjonalizacja działań politycznych i związana z nią komercjalizacja polityki w Polsce ma jednak swoje pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, a badanie problematycznych aspektów rozwoju tego zjawiska jest warunkiem niezbędnym, by móc skutecznie zapobiegać jego niepożądanym skutkom.
ISSN:1640-8888