PL EN RU
Refugees or migrants? – Public perception of the concepts based on opinion poll results
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of article is to answer the questions: what is the public perception of the terms ‘refugee’ and ‘migrant’? as well as In the light of opinion polls, are these terms equivalent or do they have a different connotation (linguistic content) and denotation (scope)? The starting point for the analysis is the identification of the dictionary-encyclopaedic, statistical and formal-legal meanings of these names. The analysis presented in the article is based on the results of the public opinion research “Social perception of refugees from Ukraine, migrants and actions taken by the Polish state”, which was carried out between 2022 and 2023 by the research LAB managed by the author. In order to holistically reconstruct the social perception of ‘refugees’ and ‘migrants’, the author developed a multidimensional indicator (index), which he called the Social Perception of Migrants Index (SPMI). The result of the analysis is the identification of the constitutive features of the names ‘refugee’ and ‘migrant’ as well as their denotation. The author also proposes to introduce a new concept concerning the migration crisis on the Polish-Belarusian border and the refugee crisis on the Polish-Ukrainian border, which he called a ‘hybrid humanitarian crisis’.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (4)
1.
Huculak A., Przegląd klasycznych modeli rzetelności, Predictive Solution, https://predictivesolutions.pl....
 
2.
Staniszewski R., Administrare – być pomocnym. Społeczna percepcja wybranych rozwiązań zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych działań dotyczących tej problematyki, «Studia Iuridica» 2022, t. 92.
 
3.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z terytorium Białorusi i Ukrainy oraz postawa Polaków względem zaangażowania w pomoc Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, [w:] R. Staniszewski (red.), Pomiędzy pandemią COVID-19 a wojną w Ukrainie, Diagnoza stanu polskiego społeczeństwa, Kraków 2022.
 
4.
Wawrzusiszyn A., Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, «Nowa Polityka Wschodnia» 2022, nr 2(33).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top