PL EN RU
Przestępczość gospodarcza w okresie kryzysu finansów publicznych. Polskie uwarunkowania społeczno-polityczne. Tendencje. Przeciwdziałanie i zwalczanie
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt WSPol w Szczytnie
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zainteresowanie problematyką przestępczości gospodarczej zdynamizowało się od 2008 r., zarówno w aspektach samego fenomenu, jak i możliwości jego ograniczania i implikacji dla życia społecznego i gospodarczego. Aspiracje tego opracowania związane są w pierwszej kolejności ze zdefiniowaniem uwarunkowań społecznopolitycznych przestępczości gospodarczej w okrzepłej społecznej gospodarce rynkowej i trwałej demokracji. Zaprezentowano aktualne tendencje rozwojowe tej kategorii iprzedstawiono też jej koszty w kontekście argumentowania konieczności intensyfikacji działań prewencyjnych i represyjnych. Opis tychże stanowi końcowy element artykułu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Deloitte, Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach, Warszawa 2008.
 
2.
PricewaterhouseCoopers, Badanie przestępczości gospodarczej. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie, Warszawa 2011.
 
3.
Program zwalczania korupcji – strategia antykorupcyjna – II etap wdrażania 2005-9 z 25.01.2005 r.
 
4.
Program zwalczania korupcji – strategia antykorupcyjna z 17.09.2009 r.
 
5.
A. Bałandynowicz, System kontroli przestępczości gospodarczej, cz. 1, „Przegląd Policyjny”, 2004, nr 3.
 
6.
A. Bałandynowicz, System kontroli przestępczości gospodarczej, cz.2, „Przegląd Policyjny”, 2004, nr 4.
 
7.
M. Bąk, P. Kulawczuk, Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw, Warszawa 2008.
 
8.
M.J. Comer, Investigating Corporate Fraud, Gover 2003.
 
9.
H. Croall, Understanding white collage crime, Open University Press 2001.
 
10.
H. Egli, Grudformen der Wirtschaftskriminalitat. Fallanalysen aus der Schweiz und Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985.
 
11.
G. Geis, On White Collar Crime, Lexington Books, Lexington KY 1982.
 
12.
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
 
13.
S.P. Green, The Concept of White Collar Crime In Law and legal Theory, “Buffalo Criminal Review” 2004–2005.
 
14.
M. Gurtowski, R. Sojak, Opracowanie koncepcji szacowania społecznych i ekonomicznych kosztów zachowań korupcyjnych, [w:] J. Kosiński, K. Krak (red.)Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. II, Szczytno 2011.
 
15.
E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, System przeciwdziałania i zwalczania procederu prania pieniędzy – ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych, [w:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Zakamycze 2005.
 
16.
W. Jasiński, Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012.
 
17.
H. Kołecki, Niektóre węzłowe zagadnienia zwalczania współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, „Przegląd Policyjny”, 1994, nr 2–3.
 
18.
E.J. Lampe, Ogólne problemy prawa karnego gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1988, nr 3.
 
19.
B. Martinet, Y-M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Warszawa 1999.
 
20.
W. Rogowski, Whistleblowing: Bohaterstwo, zdrada czy interes?, „Przegląd Corporate Governance”, 2007, nr 1.
 
21.
L. Sklepkowski, W. Marciniak, R. Zakrzewski, Przestępczość w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, „Przegląd Policyjny”, 1991, nr 1.
 
22.
W. Sokołowicz, M. Gurtowski, K. Pietrowicz, Wielkie afery gospodarcze po 1989 roku z perspektywy socjologicznej, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.
 
23.
R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004.
 
24.
A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010.
 
25.
W. Zirpnis, O. Terstegen, Wirtschaftskriminalitat. Erscheinungsformen und ihre Bekampfung, Lubeck 1963.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top