PL EN RU
The Economic Crime During Public Finance Crisis. Polish Socio-Political Circumstances. Tendency. Counteracting and Fighting
 
More details
Hide details
1
adiunkt WSPol w Szczytnie
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The interest of economic crime issues was intensified since 2008 in phenomenon aspects as well as possibilities of its reduce and implication for community and economy in our country. Firstly, aspirations of this article are linking with definition of socio-political circumstances of economic crime in firmly established social market economy and lasting democracy. There was presented actual developing tendency this category in content of intensification of prevention activities and fighting methods. They were explained in past part of article.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (25)
1.
Deloitte, Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach, Warszawa 2008.
 
2.
PricewaterhouseCoopers, Badanie przestępczości gospodarczej. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie, Warszawa 2011.
 
3.
Program zwalczania korupcji – strategia antykorupcyjna – II etap wdrażania 2005-9 z 25.01.2005 r.
 
4.
Program zwalczania korupcji – strategia antykorupcyjna z 17.09.2009 r.
 
5.
A. Bałandynowicz, System kontroli przestępczości gospodarczej, cz. 1, „Przegląd Policyjny”, 2004, nr 3.
 
6.
A. Bałandynowicz, System kontroli przestępczości gospodarczej, cz.2, „Przegląd Policyjny”, 2004, nr 4.
 
7.
M. Bąk, P. Kulawczuk, Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw, Warszawa 2008.
 
8.
M.J. Comer, Investigating Corporate Fraud, Gover 2003.
 
9.
H. Croall, Understanding white collage crime, Open University Press 2001.
 
10.
H. Egli, Grudformen der Wirtschaftskriminalitat. Fallanalysen aus der Schweiz und Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985.
 
11.
G. Geis, On White Collar Crime, Lexington Books, Lexington KY 1982.
 
12.
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
 
13.
S.P. Green, The Concept of White Collar Crime In Law and legal Theory, “Buffalo Criminal Review” 2004–2005.
 
14.
M. Gurtowski, R. Sojak, Opracowanie koncepcji szacowania społecznych i ekonomicznych kosztów zachowań korupcyjnych, [w:] J. Kosiński, K. Krak (red.)Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, cz. II, Szczytno 2011.
 
15.
E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, System przeciwdziałania i zwalczania procederu prania pieniędzy – ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych, [w:] E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Zakamycze 2005.
 
16.
W. Jasiński, Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012.
 
17.
H. Kołecki, Niektóre węzłowe zagadnienia zwalczania współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, „Przegląd Policyjny”, 1994, nr 2–3.
 
18.
E.J. Lampe, Ogólne problemy prawa karnego gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1988, nr 3.
 
19.
B. Martinet, Y-M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Warszawa 1999.
 
20.
W. Rogowski, Whistleblowing: Bohaterstwo, zdrada czy interes?, „Przegląd Corporate Governance”, 2007, nr 1.
 
21.
L. Sklepkowski, W. Marciniak, R. Zakrzewski, Przestępczość w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, „Przegląd Policyjny”, 1991, nr 1.
 
22.
W. Sokołowicz, M. Gurtowski, K. Pietrowicz, Wielkie afery gospodarcze po 1989 roku z perspektywy socjologicznej, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.
 
23.
R. Zawłocki, Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004.
 
24.
A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010.
 
25.
W. Zirpnis, O. Terstegen, Wirtschaftskriminalitat. Erscheinungsformen und ihre Bekampfung, Lubeck 1963.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top