PL EN RU
Monokracja policentryczna w III Rzeszy – glosa do Franciszka Ryszki rozważań o „państwie stanu wyjątkowego”
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie istoty systemu rządów państwa narodowosocjalistycznego oraz sformułowanie jego systemowej charakterystyki. Analiza, oparta na źródłach normatywnych i kompetentnej literaturze przedmiotu, doprowadziła do sformułowania wniosku, że cechą powyższych przemian było ukształtowanie się zorientowanego ideologicznie systemu monokracji policentrycznej. W tekście oparto się na konceptualizacji kategorii „państwa stanu wyjątkowego” dokonanej przez Franciszka Ryszkę. W II części artykułu scharakteryzowano syntetycznie narodowosocjalistyczne imperium w okupowanej Europie, wskazując na osobliwości prawno-administracyjne poszczególnych terytoriów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
W. Aftyka, Nazizm. Struktura władzy, Warszawa 2017.
 
2.
Akten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler, opr. K.-H. Minuth (t. I), F. Hartmannsgruber (t. II–V), t. I–V (1933–1938), München 1999–2008.
 
3.
H. Babendreyer, Die politische Polizei in Preussen, [Berlin] 1935.
 
4.
W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.
 
5.
W. Best, Die deutsche Polizei, Darmstadt 1941.
 
6.
H. Boberach, R. Thommes, H. Weiß (red.), Ämter, Abkürzungen, Aktionen des NS-Staates: Handbuch für die Benutzung von Quellen der nationalsozialistischen Zeit. Amtsbezeichnungen, Ränge und Verwaltungsgliederungen, Abkürzungen und nichtmilitärische Tarnbezeichnungen, München 1997.
 
7.
J. Bühler (red.), Das Generalgouvernement – seine Verwaltung und seine Wirtschaft, Krakau 1943.
 
8.
R.J. Evans, Nadejście Trzeciej Rzeszy, Oświęcim 2015.
 
9.
R.J. Evans, Trzecia Rzesza u władzy, Oświęcim 2016.
 
10.
H. Frank, Der Führer und das Recht, «Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht» V/1937.
 
11.
M. Freeman, Atlas of Nazi Germany. A Political, Economic and Social Anatomy of the Third Reich, London–New York 2014.
 
12.
N. Frei, Państwo wodzowskie. Rządy narodowosocjalistyczne w latach 1933–1945, Warszawa 2000.
 
13.
K. Grzybowski, Ustrój polityczny Trzeciej Rzeszy, [w:] Encyklopedia nauk politycznych (Zagad- nienia społeczne, polityczne i gospodarcze), Warszawa 1939, t. IV, z. I.
 
14.
A. Hitler Mein Kampf, Berlin 1942.
 
15.
F. Kersaudy, III Rzesza. Kulisy walki o pozycję, wpływy i władzę, Warszawa 2014.
 
16.
E. Kienast (red.), Der Großdeutsche Reichstag 1938 (Nachtrag), Berlin 1939.
 
17.
E. Kienast (red.), Der Großdeutsche Reichstag 1938, IV. Wahlperiode, Berlin 1943.
 
18.
E. Klee, Das Personen-Lexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Hamburg 2016.
 
19.
E. Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Berlin 1947.
 
20.
E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, War- szawa 1999.
 
21.
H.-H. Lammers, Die Staatsführung im Dritten Reich, «Reichsverwaltungsblatt» 1938.
 
22.
R. Ley (red.), Organisationsbuch der NSDAP, München 1937.
 
23.
R. Ley (red.), Organisationsbuch der NSDAP, München 1943.
 
24.
R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupations: Analysis of Gonemment: Proposals for Redress, Washington 1944.
 
25.
P. Longerich, Konferencja w Wannsee. Droga do „ostatecznego rozwiązania”, Warszawa 2018.
 
26.
M. Mazower, Imperium Hitlera, Warszawa 2011.
 
27.
M. Moll (red.), Führer-Erlasse 1939–1945, Hamburg 2011.
 
28.
H. Möller, B. Broszat, Das Dritte Reich. Herrschaftsstruktur und Geschichte, München 1983.
 
29.
F. Neumann, Behemot. Narodowy socjalizm: ustrój i funkcjonowanie 1933–1944, Warszawa 2016.
 
30.
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, [Ossolineum] Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
 
31.
B. Spuler (opr.), Regenten und Regierungen der Welt, cz. II, t. 4: Neueste Zeit 1917/18–1964, Würzburg 1964.
 
32.
N. Wachsmann, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top