PL EN RU
Chuligaństwo stadionowe – próba socjologicznej analizy zjawiska
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Data publikacji: 28-05-2020
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego w Polsce. W związku z tym, że podlega ono ewolucji, to tematyka ta wymaga nieustannych badań. Dodatkowo Autor zarysował genezę chuligaństwa stadionowego oraz opis środowiska kibiców piłkarskich. Atutem artykułu są wywiady pogłębione, które autor przeprowadził z aktywnymi chuliganami z najważniejszych ekip w Polsce. Dzięki temu, autorowi udało się zweryfikować część stwierdzeń wyrażonych w dotychczas prowadzonych badaniach.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
D. Antonowicz, R. Kossakowski, T. Szlendak, Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspól- nocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, Warszawa 2015.
 
2.
D. Antonowicz, Ł. Wrzesiński, Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, «Studia Socjologiczne» 2009, nr 1.
 
3.
P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009.
 
4.
J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Warszawa 2004.
 
5.
E. Drzazga, Chuligaństwo futbolowe w Polsce. Studium z zakresu kontroli społecznej zjawiska, Warszawa 2016.
 
6.
Jantych, Kibice w polityce. Lata 2004–2016, Warszawa 2016.
 
7.
R. Kossakowski, Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna, Kraków 2017.
 
8.
A. Krawczuk, Poczet Cesarzy Bizantyjskich, Warszawa 1992.
 
9.
G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986.
 
10.
C. Matusewicz, Widowisko sportowe, Warszawa 1990.
 
11.
P. Piotrowski, Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Warszawa 2012.
 
12.
T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 2007.
 
13.
A. Sęk, Z. Obrębski, Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
14.
D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków–Warszawa 2010.
 
15.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
 
16.
D. Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013.
 
ISSN:1640-8888