PL EN RU
JACEK ZALEŚNY (ED.) Constitutional Courts in Post-Soviet States. Between the Model of a State of Law and Its Local Application
 
Więcej
Ukryj
1
absolwent Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, Białoruś
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule recenzyjnym poddaje się ocenie monografię zawierającą analizę porównawczą działań organów kontroli konstytucyjnej, ich statusu i skuteczności w różnych krajach poradzieckich. W recenzowanej monografii autorzy przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań na temat problemów instytucji kontroli konstytucyjnej w procesie zapewniania jej pozycji legislacyjnej. W tym kontekście w badaniach znajduje się opis prawnych, politycznych zagrożeń związanych z kontrolą konstytucyjną w krajach postsowieckich, jej postrzeganiem społecznym i przewidywalnością rozwoju systemów prawnych. W artykule stawia się tezę, że recenzowana monografia charakteryzuje się unikalną strukturą materiałów badawczych i wysoką innowacyjnością, a przez to także wysokimi walorami poznawczymi.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top