PL EN RU
MICHAEL BAZZELL, Open Source Intelligence Techniques. Resources for Searching and Analyzing Online Information
 
Więcej
Ukryj
1
magister nauk politycznych
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Informacja jest złotem XXI wieku. Czy Michael Bazzell w swojej książce Open Source Intelligence Techniques. Resources for Searching and Analyzing Online Information (2018) uczy, jak ją zdobywać? W niniejszej recenzji zawarto odpowiedź na to pytanie, wraz z obiektywnym spojrzeniem na całą publikację. We wstępie przedstawiona została biografia autora, wraz z jego doświadczeniem oraz wpływem na rozwój OSINT-u, czyli pozyskiwania informacji ze źródeł otwartych. W dalszej części recenzent opisuje rozwiązania proponowane swoim czytelnikom przez M. Bazzella. Pod koniec ocenie poddany został cel pracy, trafność argumentacji oraz orientacja autora w najnowszym dorobku reprezentowanej przez niego dziedziny, a także język i logika formułowanych wypowiedzi. Krytykę kończy syntetyczne podsumowanie omawianych wad i zalet oraz wyraźna opinia o recenzowanym dziele.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top