PL EN RU
Sztuka wyszukiwania w Internecie – autorski przegląd wybranych technik i narzędzi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tekst składa się z dwóch części tematycznych. W pierwszej przeanalizowano techniki wyszukiwania, w sensie ogólnym, to jest heurystyki, oraz szczegółowym, czyli konkretne techniki należące do rodziny języków zapytań – operatory (w podziale na operatory logiczne, lokalizacyjne, wyszukiwania kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych, chronometryczne, wyszukiwania w treści strony www oraz operatory wyszukiwania określonych typów treści). Ich zasadniczą funkcję stanowi doprecyzowanie zapytań dla wyszukiwarek. Druga część tekstu zawiera przegląd i analizę wybranych narzędzi eksploracji Internetu – wyszukiwarek internetowych (wyszukiwarek globalnych, wyszukiwarek zogniskowanych na prywatności użytkownika, metawyszukiwarek i multiwyszukiwarek, wyszukiwarek i katalogów lokalnych, wyszukiwarek ludzi, wyszukiwarek szarej literatury i wyszukiwarek naukowych, archiwów Internetu). Dokonany przegląd nie ma charakteru wyczerpującego, jest autorski i służy raczej do wstępnej orientacji zainteresowanym w uniwersum wyszukiwarek internetowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Arora S.K., Li Y., Youtie J., Shapira P., Using the Wayback Machine to Mine Websites in the Social Sciences: A Methodological Resource, „Journal of the Association for Information Science and Technology” 2015, nr 67.
 
2.
Baran M., Cichocka E., Maranowski P., Pander W., Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Raport podsumowujący badanie ex-ante, Warszawa 2016, http://cybernauci.edu.pl/wp-co... (dostęp: 24.01.2019).
 
3.
Bazzell M., Open Source Intelligence Techniques. Resources for Searching and Analyzing Online Information, 6th ed., Charleston 2018.
 
4.
Benfield J.A., Szlemko W.J., Internet-based Data Collection: Promises and Realities, „Journal of Research Practice” 2006, nr 2(2).
 
5.
Bosch A. van den, Bogers T., Kunder M. de, Estimating Search Engine Index Size Variability: A 9-year Longitudinal Study, http://www.dekunder.nl/Media/1... (dostęp: 24.01.2019).
 
6.
Cisek S., Warsztat infobrokera – poszukiwanie informacji, http://www.academia.edu/323962... (dostęp: 12.02.2019).
 
7.
Cisek S., Wyszukiwarki specjalistyczne, http://sabinacisek.blogspot.co... (dostęp: 12.02.2019).
 
8.
Giglietto F., Rossi L., Bennato D., The Open Laboratory: Limits and Possibilities of Using Facebook, Twitter, and YouTube as a Research Data Source, „Journal of Technology in Human Services” 2012, nr 30(3-4).
 
9.
Giustini D., Finding the Hard to Finds: Searching for Grey Literature, 2010, http://www.slideshare.net/gius... (dostęp: 12.02.2019).
 
10.
Gmerek K., Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku – Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 1(128).
 
11.
Mangles C., Search Engine Statistics 2018, SmartInsights, 30.01.2018, http://www.smartinsights.com/s... (dostęp: 24.01.2019).
 
12.
Marczak G., Czeska wyszukiwarka seznam warta miliard dolarów!, Antyweb, 18.08.2008, http://antyweb.pl/czeska-wyszu... (dostęp: 12.02.2019).
 
13.
Mider D., Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści, „EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej” 2015, nr (10).
 
14.
Ohiagu O.P., The Internet: The Medium of the Mass Media, „Kiabara Journal of Humanities” 2011, nr 16(2).
 
15.
Paleczna D., Systemy discovery vs. metawyszukiwarki, http://nowetrendy.bibliosfera.... (dostęp: 12.02.2019).
 
16.
Pariser E., The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, Londyn 2012.
 
17.
Parrack D., DuckDuckGo Denies Using Browser Fingerprinting, http://www.makeuseof.com/tag/d... (dostęp: 12.02.2019).
 
18.
Shenk D., Data Smog. Survuving the Information Glut, Nowy Jork 1998.
 
19.
Tillett S., Newbold E., Grey literature at The British Library: revealing a hidden resource, „Interlending & Document Supply” 2006, nr 34.
 
20.
Vaas L., Google’s Private Browsing Doesn’t Keep your Searches Anonymous, https://nakedsecurity. sophos.com/2018/12/06/googles-private-browsing-doesnt-keep-your-searchesanonymous/ (dostęp: 15.02.2019).
 
21.
Zillman M.P., Finding People Resources and Sites 2019, http://whitepapers.virtualpriv... (dostęp: 12.02.2019).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top