PL EN RU
Znaczenie empirii jako podstawy wyjaśniania, prognozowania i praktyki w naukach społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozważania przedstawione w artykule stanowić mają impuls do refleksji nad fundamentami, na których opierają się współczesne ustalenia naukowe. Celem podjętej analizy jest ukazanie wachlarza wątpliwości dotyczących dokładności i doskonałości współczesnych ustaleń badawczych w naukach społecznych, a w szczególności w dyscyplinie nauki o polityce. W rzeczywistości społecznej wciąż istnieje wiele ograniczeń zarówno po stronie człowieka jako podmiotu badającego rzeczywistość jak i niedoskonałości narzędzi, którymi się posługuje. W artykule omówione zostały postawy wobec naukowego sporu polegającego na konfrontacji paradygmatu scjentystycznego, osadzonego na gruncie empiryzmu, pozytywizmu z postmodernistycznym interpretacjonizmem, usytuowanym w ramach paradygmatu hermeneutycznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
Archer M.S., Realist Social Theory. The Morphogenetic Approach, Cambridge 1996.
 
2.
Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 
3.
Dymkowski M., Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach, Warszawa 2000.
 
4.
Elias N., What is sociology?, London 1978.
 
5.
Eron L.D., Parent-child interaction, television violence, and aggression of children, «American Psychologist» 1982, nr 37.
 
6.
Gellner E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997.
 
7.
Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003.
 
8.
Hollis M., Smith S., Explaining and Understanding in International Relations, Oxford 1990.
 
9.
John J., Metody ilościowe, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
10.
Jung K.G., Rebis cz yli kamień filozofów, Warszawa 1989.
 
11.
Klementewicz T., Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
12.
Kozłowski S., Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 
13.
Layder D., Modern Social Theory: Key Debates and New Directions, London 1997.
 
14.
Legutko R., Postmodernizm, Ośrodek Myśli Politycznej (20.05.2020).
 
15.
Lisowski K., Instytuty badania opinii niechętne ujednolicaniu metodologii, https://www.wirtualnemedia.pl/..., (25.05.2020).
 
16.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.
 
17.
Marody M., Kulturowe aspekty zmiany społecznej, [w:] M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa 2000.
 
18.
Marsh D., Furlong P., Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
19.
McAnulla S., Struktura a podmiotowość, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
20.
Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Bydgoszcz–Olsztyn 2007.
 
21.
Popper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 
22.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 
23.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
 
24.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1968.
 
25.
Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna, [w:] E. Nowicka (red.), Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.
 
26.
Zaborowski Z., Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top