PL EN RU
Wyobrażone, przedstawione, postrzegane. Polityczny kicz i jego polskie przykłady
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dialektyka oddziaływań sztuki i polityki polega między innymi na tym, że można politykę traktować jako wyrafinowaną postać myśli ludzkiej i działań społecznych (sztuka polityki) oraz że sztuka interesuje się tym co polityczne. Obie dziedziny mają strukturę dyskursu. Operują zasobami materialnymi i symbolicznymi, w ich przestrzeni odbywa się niekończący festiwal dystrybucji, rekonfiguracji, przetwarzania pomysłów (energii) w działanie lub prezentację. Polityczny kicz podobnie jak kicz w sztuce jest kopiowaniem efektu uznanego za atrakcyjny. Przedstawiany jest jako akt spontaniczny, gdy tymczasem jest imitacją, przebiega według jakiegoś scenariusza. W sztuce kicz wynika z naśladownictwa, jest kojarzony z nieautentycznością, w polityce jest także sposobem odczytania wydarzeń przedstawianych przez media. Rzutuje na to ich logika działania (upraszczanie przekazu, tabloidyzacja, odwoływanie się do emocji odbiorcy). W badaniu kiczu politycznego warto odwoływać się do metodologii wykorzystywanej w badaniach kultury wizualnej. Problemem niezwykle istotnym, wymagającym jednak pogłębionych badań, jest to, czy polityka jest oceniana także w kategoriach estetycznych oraz czy taki rodzaj jej rozumienia nie wpływa na wycofanie się z obywatelskich aktywności. Warta rozważenia jest teza, czy współcześnie systemy reprezentacji ulegają przekształceniu w różnych znaczeniach tego słowa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (43)
1.
Adamski W. (red.), Fenomen „Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980–2011, Warszawa 2014.
 
2.
Beylin P., Autentyczność i kicze, Warszawa 1975.
 
3.
Beylin P., Ideał i praktyka, Warszawa 1966.
 
4.
von Beyme K., On Political Culture, Cultural Policy, Art and Politics, Haidelberg, New York, Dordrecht, London 2014.
 
5.
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2006.
 
6.
Broch H., Kilka uwag o kiczu i inne eseje, tłum. D. Borkowska, J. Garewicz, R. Turczyn, Warszawa 1998.
 
7.
Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.
 
8.
Burszta W.J., Kiczosfery współczesności, Warszawa 2008.
 
9.
Burszta W.J., Wysypiska kultury, [w:] A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Konsumpcja. Istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa 2005.
 
10.
Cienki A., The application of conceptual metaphor theory to political discourse. Methodological questions and some possible solutions, [w:] T. Carver, J. Pikalo (red.), Political Language and.
 
11.
Metaphor. Interpreting and changing the World, Routledge 2008.
 
12.
Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010.
 
13.
Filipowicz S., Polityka i popkultura. Demokracja i zaprzepaszczony sens Oświecenia, [w:] J. Kołtan (red.), Przesilenie. Nowa kultura polityczna, Gdańsk 2016.
 
14.
Frank R.H., Cook P.J., Społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko, tłum. T.S. Markiewka, Toruń 2017.
 
15.
Friedländer S., Refleksy nazizmu. Esej o kiczu i śmierci, tłum. M. Szuster, Wstęp P. Śpiewak, Warszawa 2011.
 
16.
Gaze M., Wojenka-Karasek M., Kicz niejedno ma imię, czyli o językowym obrazie kiczu (na podstawie badań ankietowych), [w:] B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Kicz w języku i komunikacji, Łódź 2016.
 
17.
Harman C., Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2011.
 
18.
Hofmann G., Krzemiński A., Zbrodnia & kara & duma & uprzedzenie: Polacy i Niemcy, Berlin–.
 
19.
Warszawa 2007.
 
20.
Jarosiński Z., Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999.
 
21.
Karwat M., Pojęcie „autentyczności” i „autentyzmu” w interpretacjach polityki, „Studia Polityczne” 1994, nr 3.
 
22.
Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1998.
 
23.
Kostecki W., O metaforach, polityce i politologii, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 3, Warszawa 2005.
 
24.
Krastew I., Demokracja nieufnych, Warszawa 2013.
 
25.
Kulas P., Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit, Warszawa 2017.
 
26.
Kulka T., Sztuka a kicz, Wrocław 2013.
 
27.
Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988.
 
28.
Maneli M., Sztuka polityki, Iskry, Warszawa 1967.
 
29.
Marzęcki R., Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Warszawa 2013.
 
30.
Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, tłum. Ł. Zaremba, Kraków–Warszawa 2016.
 
31.
Müller J.-W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017.
 
32.
Oczko P. (red.), CAMpania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, Warszawa 2008.
 
33.
Piotrowski P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.
 
34.
Postman N., Zabawić się na śmierć, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2007.
 
35.
Rancière J., Estetyka jako polityka, Warszawa 2007.
 
36.
Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010.
 
37.
Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007.
 
38.
Simon S., The „Postmodern Turn” in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, 2015.
 
39.
Steinweis A.E., Art, ideology and economics in Nazi Germany, Chapel Hill, The University of North Carolina Press 1993.
 
40.
Sztompka P., Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012.
 
41.
Thompson J.B., Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej, tłum. M. Habura, Warszawa 2010.
 
42.
Witkowski P., Chwała supermenom. Ideologia a popkultura, Warszawa 2017.
 
43.
Zander H.C., Ecce Jesus. Zamach na religijny kicz, Wrocław 1993.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top