PL EN RU
O wybranych aspektach politycznego oblicza muzyki popularnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono kwestię użycia muzyki popularnej w kontekstach politycznych, jako sposobu wyrażania i zarządzania poglądami konfliktowymi w dyskursie publicznym. Muzyka jako rodzaj sztuki jest sposobem manifestowania przez podmioty publiczne obecności w przestrzeni publicznej i artykulację interesów danej grupy ludzi wobec innych grup, zaś nierówności społeczne przekładają się na działania artystyczne. Na muzykę popularną w niniejszym ujęciu można spoglądać jako na sposób wyrażania podmiotowych potrzeb w społecznej walce o uznanie. Jako przykłady politycznej postawy prezentowanej przez muzyków użyję reprezentacji muzycznej związanej z „czarnym protestem” oraz kwestii wykluczania z dyskursu publicznego kobiet w wybranych utworach muzycznych polskich grup. Kwestie aborcji stały się punktem wyjścia do krytyki rządzących oraz panującej w RP kultury przyzwolenia dla nierównoprawnego traktowania kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej. Artyści, którzy nagrali utwory odnoszące się do niniejszych kwestii to wskazane w artykule różnorodne stylistycznie formacje: El Banda, Girls on Fire i Żelazne Waginy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Coser Lewis A., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009.
 
2.
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 
3.
Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009.
 
4.
Deutsch M., The resolution of conflict: Constructive and destructive processes, New Haven, CT 1973.
 
5.
Dziewięcka-Bokun L., Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej, [w:] E. Tarkowska (red.), Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy, Warszawa 2002.
 
6.
Honneth A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Kraków 2012.
 
7.
Lustig J., Ubóstwo i jego pomiar, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładów wybranych problemów, Katowice 2000.
 
8.
McNair B., An Introduction to Political Communication, London and New York 2007.
 
9.
Oberschall A., Theories of Social Conflict, „Annual Review of Sociology” 1978, vol. 4.
 
10.
Panek T., Ubóstwo jako kwestia społeczna, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top